UWV voert extra controles uit na invoering Vereenvoudiging Wajong

geplaatst op 18 januari 2021

Sinds 1 januari voert UWV de wet Vereenvoudiging Wajong uit. Hierdoor worden de drie bestaande regelingen geharmoniseerd en vereenvoudigd. Doel van deze verandering is dat werken en studeren voor Wajongers loont. UWV voert bij de introductie van nieuwe wet- en regelgeving altijd extra controles uit. Hieruit blijkt dat het complexe veranderingstraject voor bijna alle Wajongers goed is verlopen. Echter een kleine groep werkende Wajongers heeft een betaalspecificatie of brief ontvangen die niet correct is. UWV is direct gestart met corrigeren om ervoor te zorgen dat desbetreffende Wajongers op 23 januari de juiste betaling en een correcte betaalspecificatie ontvangen.

Ook is begonnen met een totale nacontrole, zoals dat gebruikelijk is bij grote en complexe wijzigingen in wet- en regelgeving. Eventuele onjuistheden die hieruit naar voren komen worden zo snel mogelijk hersteld en waar nodig vindt achteraf een correctie plaats.

Wajongers stellen diverse vragen

Het Klantcontact Centrum van UWV krijgt dagelijks uiteenlopende vragen over de Vereenvoudiging Wajong. Veel vragen hebben betrekking op de wettelijke verandering, zoals bijvoorbeeld de vragen over het garantiebedrag. Dit is een individueel berekend minimum bedrag waar Wajongers voor in aanmerking kunnen komen als hun uitkering door de nieuwe regels lager wordt. UWV moet het garantiebedrag vaststellen op basis van het gemiddelde inkomen van december 2019 tot en met november 2020. Vooral bij Wajongers die wisselend wel/geen baan hebben gehad of een flexibel aantal uren werken kan dit ervoor zorgen dat hun totale inkomen hoger of lager uitvalt dan in december 2020. UWV analyseert de komende periode hoe vaak dit het geval is en rapporteert dit aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten