UWV verbetert privacy van systeem Sonar

geplaatst op 01 januari 2021

Om de dienstverlening van UWV toekomstbestendig en wendbaar te maken en tegelijkertijd op robuuste wijze invulling te geven aan de eisen die worden gesteld op het gebied van informatiebeveiliging en privacy, wordt Sonar de komende jaren vernieuwd. Sonar is het bronsysteem om gegevens met burgers en andere organisaties uit te wisselen om mensen te begeleiden naar werk of het recht op een uitkering te controleren.

Wat is Sonar?

Als mensen werkloos zijn of naar (ander) werk bemiddeld moeten worden, zorgt UWV snel voor een uitkering en begeleidt hen weer naar werk. Dat gebeurt onder andere door geschikte werkzoekenden voor te dragen aan werkgevers en geschikte vacatures voor te dragen aan werkzoekenden. In Sonar worden werkzoekenden geregistreerd. Het systeem is de basis voor arbeidsbemiddeling voor zowel UWV als gemeenten.

KPMG gevraagd voor onderzoek

Sonar is in 2005 gebouwd om mensen aan het werk helpen in een tijd dat zo veel mogelijk gegevensuitwisseling gewenst was. Deze wens tot gegevensuitwisseling staat op gespannen voet met het voldoen aan de huidige privacy-vereisten. In de afgelopen jaren heeft UWV maatregelen getroffen om het systeem te laten voldoen aan de geldende privacy-vereisten, maar realiseert zich ook dat het nog niet voldoende was. Om een goed beeld te krijgen van wat er nog moest gebeuren, heeft UWV in 2020 aan KPMG gevraagd om grondig onderzoek te doen naar hoe wij Sonar aan de huidige standaarden van informatiebeveiliging en privacybescherming kunnen laten voldoen.

Maatregelen

UWV geeft prioriteit aan het verbeteren van de privacy en informatiebeveiliging in Sonar. Het KPMG-onderzoek heeft dan ook duidelijk gemaakt dat er acties nodig zijn. Op basis van het onderzoek van KPMG zijn wij zorgvuldig de maatregelen aan het implementeren, zodat de persoonlijke levenssfeer van onze klanten beschermd blijft. Deze maatregelen nemen we stapsgewijs. Omdat het systeem in het hart van onze dienstverlening zit, kunnen we het systeem niet in één keer vervangen. De meest urgente maatregelen voeren we inmiddels uit en zijn voor eind maart 2021 aangepakt, daarna volgen de maatregelen stap voor stap tot aan de daadwerkelijke vervanging van Sonar na 2025.

In de kamerbrief Stand van de Uitvoering informeerde het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in december 2020 de Tweede Kamer over de stappen die UWV aankomende jaren op Sonar gaat nemen.

Zie voor meer informatie:Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten