UWV: graag in gesprek met SP over Meldpunt UWV

geplaatst op 02 september 2021

In het programma In het vizier van De Jager van Omroep Gelderland vertellen mensen over hun problemen met UWV. In de uitzending komt ook SP-Kamerlid Bart van Kent aan het woord over het Meldpunt UWV dat de SP heeft ingesteld en waar honderden klachten zijn binnengekomen.

Wij zijn ons ervan bewust dat ons werk grote impact heeft op mensen die op UWV aangewezen zijn. Daarom is het belangrijk dat onze medewerkers hun werk integer en zorgvuldig doen. Toch kan het voorkomen dat er dingen fout gaan of mensen ontevreden zijn over de behandeling door UWV. UWV doet daarom continu onderzoek naar de klanttevredenheid om te kijken hoe de dienstverlening nog beter kan. In onze nieuwe strategie (pdf, 2 MB) 2021-2025 spreken we nadrukkelijk de ambitie uit om de stap te zetten naar dienstverlening met meer aandacht voor de menselijke maat. Hierin staat de mens en zijn situatie centraal.

Wij gaan daarom graag met de SP in gesprek over de resultaten van het Meldpunt UWV. Enerzijds om te kijken of we iets kunnen betekenen in individuele gevallen, anderzijds om te kijken welke algemene conclusies getrokken kunnen worden met het oog op de continue verbetering van onze dienstverlening. We hopen dan ook dat de SP de uitkomsten van hun Meldpunt met ons wil delen.

Reacties op individuele verhalen

In de uitzending vertellen de heer Van ’t Ende en mevrouw Van Nuland over hun persoonlijke ervaringen met UWV. In antwoord op vragen van Omroep Gelderland heeft UWV begin juli schriftelijk gereageerd op beide verhalen.

In de zaak van de heer Van ’t Ende ging het om een terugvordering vanwege niet gemelde nevenverdiensten. Het UWV heeft hier een fout gemaakt, zo hebben we begin juli laten weten aan Omroep Gelderland:

Wie een uitkering heeft en daarnaast ook nog (deels) werkt, wordt geacht dit te melden bij UWV. De inkomsten uit werk worden dan verrekend met de uitkering.

In dit geval is door de heer Van ’t Ende in het begin inderdaad gemeld dat er sprake was van een werkgever en zijn er ook inkomsten verrekend.

Door een fout bij UWV is deze informatie op een gegeven moment uit beeld geraakt en is de verrekening gestopt. We betreuren dit en begrijpen dat de vordering om de inkomsten alsnog met terugwerkende kracht te verrekenen rauw op het dak gevallen is. UWV acht het daarom in dit geval gerechtvaardigd om de vordering in te trekken. Dit is inmiddels ook aan de heer Van ’t Ende meegedeeld.

Hoger beroep

In de zaak van mevrouw Van Nuland betreft het een handhavingszaak waar nog een hoger beroep loopt. Dat maakt dat UWV niet inhoudelijk op de zaak kan ingaan:

In verband met privacy kan UWV niet op deze individuele casus reageren, te meer daar er nog een hoger beroepszaak loopt bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Dat betekent dat een onafhankelijke rechter in hoger beroep nogmaals naar het besluit van UWV en de omstandigheden van de klant kijkt. In bezwaar en beroep is het besluit van UWV in stand gebleven.

In het algemeen geldt dat wanneer, na overtreding van de inlichtingenplicht, het recht op uitkering niet kan worden vastgesteld, UWV volgens de wet verplicht is de uitkering in te trekken en terug te vorderen. Ook moet UWV bij overtreden van de inlichtingenplicht een sanctie opleggen.

UWV begrijpt dat de consequenties ingrijpend kunnen zijn voor mensen. Als mensen moeten terugbetalen wordt daarom altijd rekening gehouden met hun persoonlijke en financiële omstandigheden. Dat kan leiden tot een ruime betalingsregeling of zelfs opschorting van de invordering.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten