UWV gaat curatoren extra informeren over NOW-regeling

geplaatst op 21 mei 2021

UWV gaat de beroepsgroep van curatoren extra informeren over de NOW-regeling en hun rol daarin. UWV heeft daarvoor contact opgenomen met Insolad, de vereniging voor Insolventierecht Advocaten.

Aanleiding is een artikel van Follow The Money van 15 mei jl. waarin curatoren aan het woord komen van failliete bedrijven die, vóór hun faillissement, NOW-gelden hebben ontvangen. Uit het artikel komt naar voren dat er bij de beroepsgroep soms nog onduidelijkheid is over de NOW-regeling, hoe UWV omgaat met faillissementen, wat er moet gebeuren als een bedrijf dat NOW heeft ontvangen failliet gaat en wat de rol van de curator daarin is.

UWV heeft daarom contact gezocht met Insolad met het aanbod de beroepsgroep nader te informeren, bijvoorbeeld door middel van een webinar. Daarnaast is er contact gezocht met de curatoren die in het verhaal aan het woord komen om te horen wat hun verhaal is en hen er op te wijzen dat ze met al hun vragen bij UWV terecht kunnen, net zoals alle werkgevers die meer willen weten over de NOW. Ook is aangegeven dat zij vermoedens van fraude uiteraard altijd kunnen melden bij UWV.

Het artikel zelf geeft daarnaast niet altijd een juiste uitleg van de NOW-regeling, van het begrip misbruik en de manier waarop UWV daarmee omgaat. UWV herkent zich op veel punten niet in het artikel.

UWV heeft daarom eerder in een reactie aan Follow The Money op 14 mei jl. al een uitgebreide toelichting gegeven op de regeling, op de aanpak van misbruik bij de NOW, op hoe UWV omgaat met faillissementen en op de rol van curatoren. Van die reactie is slechts een deel in het verhaal opgenomen. Onze volledige reactie is te vinden in de bijlage (pdf, 485 kB).


Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten