UWV en De Jonge Specialist slaan handen ineen

geplaatst op 14 september 2021

UWV en De Jonge Specialist (DJS) gaan een langdurige samenwerking aan. Het netwerk van de Jonge Specialist heeft zo’n 4300 leden en biedt een breed en kwalitatief bijscholingsaanbod aan haar leden. UWV wil hier graag een aanbod aan toevoegen door basisartsen en aios kwalitatieve bijscholing en informatievoorziening te bieden op discipline-overstijgende onderwerpen en vakinhoudelijke thema's. Zo biedt UWV deze mensen een kijkje in de keuken van de sociale geneeskunde of ‘arbeid en gezondheid’, een vakgebied waarin ook de verzekeringsarts werkzaam is.

Olaf Neve, bestuurslid DJS: ‘Startende basisartsen zijn ambitieus, gepassioneerd, maar vinden steeds moeizamer een opleidingsplek die bij ze past. Het reservoir basisartsen vult zich sneller dan dat het leegloopt. Door de samenwerking met UWV kunnen we minder bekende uitstroommogelijkheden, zoals de verzekeringsgeneeskunde, onder de aandacht brengen.’

Volgens hem is kiezen voor een beroep in de sociale geneeskunde iets waar veel basisartsen niet meteen aan denken als ze hun geneeskunde-opleiding hebben afgerond. ‘In de opleiding ligt de focus op medische specialismen in het ziekenhuis. Waarschijnlijk maakt onbekend onbemind, terwijl in de sociale geneeskunde de vacatures vaak voor het oprapen liggen. UWV ziet dit ook en wil deze artsen graag kennis laten maken met de verzekeringsgeneeskunde.’ 

Het UVW is ook verheugd om meer startende basisartsen kennis te laten maken met het specialisme verzekeringsgeneeskunde, zegt Ronald Broeders, directeur Innovatie en Professionalisering bij de divisie Sociaal Medische Zaken. ‘Wij zijn uitermate blij met de samenwerking met De Jonge Specialist, wij kunnen deze artsen weer perspectief bieden in een minder vanzelfsprekend, maar net zo waardevol specialisme.’

De Jonge Specialist

De Jonge Specialist (DJS) heeft een unieke positie als de landelijke belangenbehartiger voor alle basisartsen (nog niet) in opleiding tot specialist. DJS signaleert een behoefte van a(n)ios (artsen niet in opleiding tot specialist) aan kwalitatieve bijscholingen informatie voorziening op discipline overstijgende onderwerpen en vakinhoudelijke thema’s. Bovendien signaleert DJS een overschot aan anios die niet allen in de ziekenhuiszorg een baan zullen gaan vinden. DJS poogt om dit deel van de achterban te attenderen op de verschillende carrièremogelijkheden, al dan niet via gezamenlijke platforms. DJS wil deze behoefte invullen via een geselecteerd aanbod op de DJS academie site. Al het aanbod is met korting te volgen voor DJS-leden. Hiermee dient DJS het belang van haar leden, vergroot zij haar zichtbaarheid, en breidt zij de voordelen van een DJS-lidmaatschap verder uit.

UWV

De divisie Sociaal Medische Zaken (SMZ) is een van de kerndivisies van UWV: zij vervult de rol van poortwachter, adviseur en herstelbegeleider. Binnen de divisie beoordelen de professionals (onder andere verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen) tot welke werkzaamheden iemand nog wel in staat is, rekening houdend met de specifieke mogelijkheden en situatie van de klant. In de sociaal-medische beoordeling geven ze ook aan welk type werk daarin nog passend is. Zo leveren de professionals van SMZ de bouwstenen voor het opstellen van een re-integratieadvies. Tevens vormt de beoordeling de basis voor het verkrijgen van een uitkering als werken (tijdelijk) niet meer mogelijk is. SMZ werkt intensief samen met andere divisies van UWV, gemeenten, de Sociale Verzekeringsbank en diverse beroepsorganisaties waaronder de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) en de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA).

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten