UWV: Toename van 2.995 banen binnen de banenafspraak

geplaatst op 25 januari 2021

Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020 zijn er in het derde kwartaal van 2020 2.995 meer banen binnen de banenafspraak. Hiermee is het totaal aantal banen van 136.441 op het niveau van het vierde kwartaal 2019 (136.971). In het derde kwartaal van 2020 is er sprake van een stijging van 2.796 werkzame personen ten opzichte van het tweede kwartaal 2020. De coronamaatregelen in het derde kwartaal van 2020 waren soepeler dan in het tweede kwartaal van 2020.

In totaal zijn er 61.262 banen gerealiseerd voor personen die in de doelgroep banenafspraak vallen. De doelstelling van de banenafspraak voor 2020 is het realiseren van 67.500 banen. Van het totaal aantal gerealiseerde banen zijn er 53.087 banen die gecategoriseerd staan onder een regulier dienstverband (vast- of tijdelijk dienstverband bij een werkgever). Binnen de uitzendbranche of detachering zijn er 8.174 banen gerealiseerd. Hierdoor zijn er ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020 2.880 banen bijgekomen binnen een regulier dienstverband (vast- of tijdelijk dienstverband bij een werkgever) en 115 banen binnen de uitzendbranche en detachering.

Rapportage beschut werk

Naast de kwartaalrapportage Banenafspraak is vandaag ook de UWV-rapportage beschut werk verschenen. In deze rapportage is te lezen dat 7.651 personen een geldige indicatie beschut werk hebben op 30 september 2020. Van deze personen hebben er 4.848 op dat moment een baan in een beschutte werkomgeving. Dit zijn er 360 meer dan in het voorgaande kwartaal.

Achtergrond

Gemeenten, werkgevers en andere betrokkenen hebben behoefte aan inzicht in de voortgang van de banenafspraak en beschut werk op regionaal niveau. Daarom publiceert UWV op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Werkkamer ieder kwartaal 4 rapportages:

  • De ‘Regionale trendrapportage Banenafspraak (pdf, 1 MB)’ geeft aan hoe de omvang van de doelgroep banenafspraak zich ontwikkelt en hoeveel banen van de banenafspraak er gerealiseerd zijn per arbeidsmarktregio.
  • De ‘Rapportage beschut werk (pdf, 883 kB)’ heeft als doel om arbeidsmarktregio’s te informeren over de voortgang van het aan het werk helpen van mensen die aangewezen zijn op beschut werk. Het gaat hierbij om mensen die zoveel (structurele) begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig hebben, dat niet van een reguliere werkgever mag worden verwacht dat hij deze mensen in dienst neemt.
  • De ‘Factsheet Banenafspraak (pdf, 3 MB)’ is bedoeld als verdieping op de regionale trendrapportage banenafspraak en zoomt vooral in op (het verloop van) het aantal werkzame personen.
  • De publicatie ‘Transparantie van klantprofielen (pdf, 776 kB)’ geeft inzicht in de ontwikkeling van het aantal mensen behorende tot de doelgroep van de banenafspraak dat door UWV en gemeenten (anoniem) voor het voetlicht wordt gebracht.

Meer over de banenafspraak-rapportages

Meer informatie over de uitleg van de cijfers is te vinden in de Regionale trendrapportage Banenafspraak (pdf, 1 MB). Algemene informatie staat in het overzicht met veel gestelde vragen en antwoorden over de regionale rapportages over de banenafspraak (pdf, 332 kB).

Ook is er een interactief ‘Dashboard over de banenafspraak’ ontwikkeld, dat inzicht geeft in de voortgang van de banenafspraak per arbeidsmarktregio. UWV en gemeenten kunnen eigen selecties maken en eenvoudig een vergelijking maken met een andere arbeidsmarktregio of met landelijke data. De cijfers worden ieder kwartaal geactualiseerd.


Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten