Tussenrapportage effect persoonlijke dienstverlening WW

geplaatst op 11 juni 2021

De eerste resultaten van de effectmeting naar de persoonlijke dienstverlening voor mensen met een WW-uitkering, laat de toegevoegde waarde zien van de dienstverlening van UWV. En biedt daarnaast nuttige inzichten om werkzoekenden in de toekomst nog gerichter naar werk te begeleiden. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurt vandaag de tussenrapportage van de effectmeting WW naar de Kamer.

Tof Thissen, directeur UWV Werkbedrijf: ‘Als mensen hun werk verliezen, dan slaat de schrik hen om het hart, mensen maken zich zorgen. Op dat moment vinden wij het belangrijk dat iemand aan hen vraagt: wat heb je nodig, hoe kan ik je helpen?’

Effectmeting WW

Tussen 2012 en 2017 kon UWV – vanwege kabinetsbezuinigingen – vrijwel alleen online dienstverlening aanbieden. Doordat er weinig mogelijkheden waren voor persoonlijk contact met medewerkers van UWV, werd de dienstverlening onpersoonlijk en ineffectief ervaren. Sinds eind 2017 kunnen werkzoekenden naast online dienstverlening ook weer persoonlijke begeleiding ontvangen bij hun zoektocht naar werk.

UWV en het ministerie van SZW willen weten wat de effecten zijn van de persoonlijke dienstverlening voor mensen met een WW-uitkering. Daarom is er sinds 2017 een effectmeting gestart, gericht op personen die tussen 1 december 2017 en 31 december 2018 in de WW zijn ingestroomd.

Vandaag zijn er twee rapporten verschenen met een eerste inzicht over de effectiviteit van de persoonlijke dienstverlening op korte termijn: (1) een evaluatie van de ervaringen van werkzoekenden met de dienstverlening van UWV en (2) de effecten op de kans op werk en uitstroom uit de WW na 12 maanden. In 2022 volgt het eindrapport met de langetermijneffecten op de kans op werk na 30 maanden WW. Ook is er dan inzicht in de kosteneffectiviteit van de dienstverlening.

Resultaten persoonlijke dienstverlening

Uit een evaluatie naar ervaringen van werkzoekenden blijkt dat de persoonlijke dienstverlening zorgt voor een grotere klanttevredenheid en dat er een duidelijke behoefte is aan persoonlijke aandacht. Het zoeken naar werk wordt positief beïnvloed doordat er dankzij de dienstverlening meer kennis is over sollicitatiemethoden, meer zelfreflectie en meer geloof in de terugkeer naar werk.

De tussenrapportage over de kans op werk na 12 maanden in de WW toont aan dat de persoonlijke dienstverlening leidt tot een grotere baankans (2,0 procentpunt) en afname van het beroep op de WW (2,1 procentpunt). Dit betekent dat van de 100 werkzoekenden er dankzij de inzet van persoonlijke dienstverlening 2 extra binnen 12 maanden aan het werk zijn en er ook 2 extra uit de WW stromen. Deze uitkomst is vergelijkbaar met de resultaten van internationale studies naar de effecten van persoonlijke dienstverlening aan werkloze werkzoekenden, waar het effect doorgaans 1 tot enkele procentpunten bedraagt.

‘De verhoogde kansen op het vinden van een baan door onze dienstverlening is positief, maar wil ik nog wel een stuk hoger krijgen’, aldus Thissen over de resultaten van de effectmeting. ‘Ik geloof dat het persoonlijk helpen van mensen van meerwaarde is. Mensen in de WW waarderen dan ook de persoonlijke aandacht. We blijven ons inzetten om mensen in staat te stellen de weg naar werk te vinden. Het gaat dan niet altijd om de kortste weg naar de arbeidsmarkt, maar de slimste weg. Als mensen na een jarenlange loopbaan werkloos worden, en niet meer de vaardigheden hebben waar de arbeidsmarkt om vraagt, dan mag iemand investeren in zichzelf. Het creëren van zelfinzicht of het volgen van een opleiding gaat niet altijd snel. Het effect is dan ook niet altijd al zichtbaar binnen een jaar.’

Nuttige inzichten

De effectmeting biedt voor UWV nuttige inzichten om werkzoekenden in de toekomst nog gerichter naar werk te begeleiden. Het effect van de persoonlijke dienstverlening is het meest merkbaar bij werkzoekenden die een grotere kans hebben op werk. Mensen met een zwakkere positie op de arbeidsmarkt vinden minder snel de weg naar werk. Voor deze groep is meer nodig. Uit ander onderzoek weten we dat jobhunting (mensen actief introduceren bij een werkgever) en kortdurende beroepsgerichte training en scholing kunnen bijdragen om deze groep naar werk te begeleiden. Op basis van dit soort inzichten en het eindrapport in 2022 zullen nog gerichter interventies worden ontwikkeld en ingezet.

Persoonlijke dienstverlening

Door de persoonlijke dienstverlening kunnen de mensen die dat nodig hebben, sinds enkele jaren tijdens de WW weer een persoonlijk gesprek krijgen met een adviseur van UWV. Ook kunnen zij workshops volgen, competentietesten maken, hulp krijgen bij het opstellen van een cv, een training solliciteren volgen of een gerichte opleiding naar een nieuw vakgebied. Dit sluit aan bij de maatschappelijke behoefte en wens voor meer persoonlijk contact tussen de overheid en de burger.

Kamerbrief juni 2021: Tussenrapportage effectmeting dienstverlening WW

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten