Pamflet publieke dienstverleners aan informateur

geplaatst op 23 juni 2021

Burger en overheid ontmoeten elkaar bij uitvoeringsorganisaties, zoals de politie, het UWV, de Belastingdienst en Rijkswaterstaat. De uitvoering is cruciaal voor een goed functionerend Nederland. Veel gaat goed, te veel gaat niet goed. De zorgen zijn terecht en de burger is de dupe. Hoe verbeteren we de uitvoering, waar de relatie tussen burger en overheid écht vorm krijgt? We kunnen goed en laagdrempelig bereikbaar zijn, luisteren en zo helder mogelijk zijn in wat we kunnen bieden. Maar naast een verbetering van de kwaliteit door de uitvoeringsinstanties, ligt er een verantwoordelijkheid bij de politieke beslissers en beleidsmakers in Den Haag. Juist nu, bij de vorming van een nieuw regeerakkoord. Want de regels die ons handelen bepalen, worden daar gemaakt.

Als uitvoeringsinstanties willen we direct bij de vorming van nieuw beleid betrokken zijn, in een vaste driehoek van politiek, beleid en uitvoering. Zo kunnen we samen politieke wensen in uitvoerbare voorstellen omzetten.

Dit kan alleen door de uitvoeringsorganisaties voldoende tijd en geld beschikbaar te stellen om deze nieuwe voorstellen te kunnen implementeren. Dat leidt weer tot betere keuzes en adequatere uitvoering van beleid, waar de burger van profiteert.

Maar ook de wetgeving moet eenvoudiger en begrijpelijker en professionals moeten de ruimte krijgen om van regels af te wijken, zodat zij de burger de beoogde dienstverlening kunnen bieden.

Als beleid niet blijkt te werken of onuitvoerbaar is: verander het. Als het voor de burgers niet doenbaar is: pas het aan.

De publieke dienstverlening van de overheid kan en moet beter. Dit kan door versterking van de uitvoering. Dat verdienen de uitvoerders zelf, maar meer nog de burgers die, terecht, op ons rekenen.

Michèle Blom is directeur-generaal Rijkswaterstaat,
Maarten Camps is voorzitter raad van bestuur UWV,
Peter Smink is directeur-generaal Belastingdienst,
Henk van Essen is korpschef Nationale Politie,
Gerard Bakker is hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen en
Ab van Ravestein is algemeen directeur Dienst voor het Wegverkeer (RDW), tevens voorzitter Netwerk van Publieke Dienstverleners.

Ook te lezen in Het Financieele Dagblad

Link naar brief aan informateur (pdf, 635 kB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten