NOW ook beschikbaar bij waterschade werkgevers Limburg

geplaatst op 23 juli 2021

De overstromingen en wateroverlast zorgen voor veel schade en leed bij inwoners van Limburg. Door het water zijn woningen onbewoonbaar en ook veel bedrijven, winkelpanden en werkgevers hebben grote schade. Werkgevers die getroffen zijn door het hoge water kunnen zich bij UWV melden voor steun bij omzetverlies door middel van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en de Regeling Onwerkbaar Weer.

NOW

De NOW is beschikbaar vanwege de uitzonderlijke periode door corona. Werkgevers die tenminste 20% omzetverlies verwachten over een periode van drie aaneengesloten maanden, kunnen vanaf 26 juli terecht bij het NOW-loket van UWV met een aanvraag voor loonsteun over de periode van juli, augustus en september. Bij de aanvraag mag maximaal 80 procent omzetverlies opgegeven worden. Ook als een werkgever verwacht meer dan 80 procent omzetverlies te lijden, of als er daadwerkelijk meer dan 80 procent omzetverlies geleden is, mag een werkgever bij de aanvraag van de zesde periode NOW maximaal 80 procent omzetverlies opvoeren. Met deze loonsteun kunnen de werkgevers hun personeel blijven doorbetalen. Werkgevers kunnen de regeling aanvragen tot en met 30 september, met terugwerkende kracht tot 1 juli van dit jaar. Meer informatie over de NOW is te vinden op de NOW-website.

Regeling Onwerkbaar Weer

Werkgevers kunnen ook gebruik maken van de Regeling Onwerkbaar Weer wanneer specifiek onwerkbaar weer wegens wateroverlast (hoog water) is opgenomen in de cao. Via deze regeling kunnen werkgevers voor hun werknemers een WW-uitkering aanvragen als er sprake is van onwerkbaar weer of de gevolgen van bijvoorbeeld een overstroming zoals nu in Limburg. De Regeling Onwerkbaar Weer geldt in deze situatie alleen voor de dagen dat er sprake is geweest van wateroverlast. Voor meer informatie over de Regeling Onwerkbaar Weer kunt u terecht op de pagina over de regeling.

Normaal moeten meldingen van onwerkbaar weer dagelijks op de dag van het onwerkbare weer voor 10:00 worden gedaan. Echter in deze situatie kan de melding ook met terugwerkende kracht worden gedaan tot en met maandag 2 augustus.

Als er in de cao geen afspraken gemaakt zijn over de Regeling Onwerkbaar Weer, kunnen werkgevers gebruik maken van de NOW. Let op, als u NOW aanvraagt en ook andere schadecompensatie ontvangt, dan kan dit consequenties hebben bij latere verrekening. Informeer hiernaar bij uw aanvraag.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten