Juninota UWV: uitgaven voor vrijwel alle wetten stijgen

geplaatst op 29 juni 2021

Hoewel er steeds meer aanwijzingen zijn dat Nederland richting het einde van de pandemie gaat, is nog onduidelijk wanneer en in welk tempo de economie en arbeidsmarkt zich herstellen. Het maakt de ramingen van UWV ook dit jaar meer onzeker dan normaal. Uit de vandaag gepresenteerde Juninota blijkt dat de kosten in 2021 en 2022 voor bijna alle wetten toenemen.

Nathalie van Berkel, raad van bestuurslid bij UWV: 'We verwachten dit jaar 22,3 miljard euro aan uitkeringen te verstrekken. Dit is 1 miljard euro meer dan vorig jaar. Deze stijging komt vooral door de toename van het aantal uitkeringen, de halfjaarlijkse indexatie en wijzigingen in wet- en regelgeving. Door corona zijn de berekeningen ook dit jaar uiterst onzeker. Wij baseren ons op het Centraal Economisch Plan van het CPB, welke in maart is gepubliceerd. Nieuwe inzichten, bijvoorbeeld met betrekking tot de werkloze beroepsbevolking, uit de recent verschenen Juniraming 2021 zijn niet meer verwerkt'.

Werkloosheid

Als mensen werkloos worden, zorgt UWV voor een tijdelijke WW-uitkering. Ondanks de verwachting dat de economie weer zal aantrekken, reageert de werkloosheid hier met vertraging op en blijft het gemiddelde werkloosheidniveau stijgen. De WW-uitkeringslasten stijgen met 400 miljoen euro in 2021 tot 4,6 miljard euro. Deze stijging is lager dan in de Januarinota 2021 werd verwacht. De steunmaatregelen blijken effectief te zijn, waardoor ook de werkloze beroepsbevolking naar beneden is bijgesteld. De uitkeringslasten stijgen in 2022 verder met 700 miljoen euro.

Arbeidsongeschiktheid

De aantallen uitkeringen voor de arbeidsongeschiktheidswetten laten een redelijk stabiel beeld zien in de jaren 2020, 2021 en 2022. Door de verhoging van de AOW-leeftijd zal in 2022 een stijging plaatvinden. UWV verstrekt dan naar verwachting rond de 825.400 uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid. De uitkeringslasten van de arbeidsongeschiktheidswetten stijgen in 2021 naar 13,6 miljard euro en in 2022 naar 14,1 miljard euro.

Ziekte en zorg

Het aantal Ziektewet-uitkeringen neemt naar verwachting in 2021 toe met 4.000 en in 2022 met 3.000. De Ziektewet-uitkeringslasten stijgen in 2021 met 106 miljoen euro en komen uit op ruim 2 miljard euro. In 2022 komt hier nog 95 miljoen euro bij.

Het aantal uitkeringen van de Wet arbeid en zorg (Wazo) stijgt zowel in 2021 als in 2022. Voornaamste oorzaak is de invoering van het partnerverlof volgens de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) op 1 juli 2020 en de invoering in 2022 van de Wet betaald ouderschapsverlof (Wbo). Verwachting is dat de uitkeringslasten van de Wet arbeid en zorg in 2021 bijna 1,5 miljard euro bedragen. Dit is een stijging van 172 miljoen ten opzichte van 2020. In 2022 neemt dit verder toe met 185 miljoen euro.

Tijdelijke noodmaatregel: NOW

Sinds april 2020 voert UWV de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) uit om banen in Nederland te behouden. Met de tijdelijke regeling betaalt UWV aan werkgevers een deel van de lonen door. Gezien de huidige maatschappelijke en economische situatie is het lastig de totale uitgaven voor de NOW te voorspellen Geschat wordt dat deze uitkomen op 20,6 miljard euro (14,0 miljard euro in 2020 en 6,6 miljard euro in 2021).

Nieuwe wet- en regelgeving

UWV voert sinds januari de compensatieregeling transitievergoeding bij ontslag wegens beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming uit. Vanaf 1 maart 2022 gaat UWV de subsidieregeling leer- en ontwikkelingsbudget voor stimulering van de arbeidsmarktpositie (STAP-regeling) uitvoeren. Het Rijk stelt hiervoor 200 miljoen beschikbaar. De Wet betaald ouderschapsverlof (Wbo) gaat per 2 augustus 2022 in. UWV schat de kosten hiervoor in 2022 in op 131 miljoen euro.

Juninota UWV

In de Juninota schat UWV in wat de huidige situatie op de arbeidsmarkt betekent voor de uitgaven van de organisatie. De Juninota legt verantwoording af over de lasten en baten van 2020 en presenteert financiële ramingen voor 2021 en 2022 van de wetten die UWV uitvoert. De ramingen zijn gebaseerd op de beschikbare statistische en financiële gegevens tot en met maart 2021 en op de macro-economische ontwikkelingen uit het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB), dat eveneens in maart is gepubliceerd. Met de prognoses voorziet UWV het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Centraal Planbureau en het ministerie van Financiën van cijfers voor de komende Rijksbegroting.

Lees de Juninota 2021 (pdf, 2 MB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten