In 2021 terugval banen tot niveau 2018

geplaatst op 28 januari 2021

In 2021 komt het aantal banen in Nederland uit op bijna 10,6 miljoen, dat is een daling van 189 duizend banen in twee jaar tijd. In de meeste sectoren neemt het aantal banen dit jaar af. Dit blijkt uit de arbeidsmarktprognose van UWV, die is gebaseerd op de novemberraming van het Centraal Planbureau.

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt. Dit is niet meteen zichtbaar in de cijfers over 2020. Door diverse steunmaatregelen van de overheid bleef tijdens de coronacrisis veel werkgelegenheid behouden. Hierdoor is de afname van het aantal banen en de toename van de werkloosheid afgelopen jaar beperkt gebleven. Toch nam het aantal banen af in 2020 (-86 duizend) en zet deze ontwikkeling verder door in 2021 (-103 duizend). Volgens de prognose van UWV daalt het aantal banen in twee jaar tijd met 189 duizend. Daarmee komt het aantal banen in 2021 gemiddeld uit op bijna 10,6 miljoen. Dit is ongeveer hetzelfde aantal banen als in 2018.

Meer sectoren die krimpen dan groeien

Door de coronacrisis zijn er meer sectoren waar banen verdwijnen, dan sectoren waar banen bijkomen. Tussen 2019 en 2021 verdwijnen vooral banen in sectoren die direct getroffen worden door de contactbeperkende maatregelen of waar met veel flexibele contracten wordt gewerkt. De grootste afname is te verwachten bij uitzendbureaus (-76 duizend), in de horeca (-59 duizend) en in de industrie (-39 duizend). Er zijn ook sectoren waar meer werk zal ontstaan. Het aantal banen zal toenemen in zorg & welzijn (+65 duizend), het openbaar bestuur (+22 duizend) en in de sector informatie & communicatie (+21 duizend).

Impact eerder zichtbaar bij uren

Het effect van de coronacrisis was eerder zichtbaar bij het aantal gewerkte uren dan bij het aantal banen. In getroffen sectoren worden minder uren gewerkt. In 2020 nam het aantal gewerkte uren flink af (-3,8 procent). In 2021 volgt wel weer een toename (+1,8 procent). Vooral in de sectoren horeca, uitzendbureaus en cultuur, sport en recreatie was een sterke daling van het aantal uren zichtbaar in 2020.

Mate van onzekerheid

De arbeidsmarktprognose is gebaseerd op het basisscenario van het Centraal Planbureau (CPB) uit november. Prognoses hebben altijd een mate van onzekerheid. Vanwege de coronacrisis zijn de prognoses dit keer met nog meer onzekerheid omgeven dan gewoonlijk. De verspreiding van het virus, de maatregelen ter bestrijding en de steunpakketten zijn van invloed op de ontwikkeling van de economie en de arbeidsmarkt. Dit heeft dan ook invloed op de prognose van het aantal banen.

UWV Arbeidsmarktprognose 2021 (pdf, 396 kB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten