Berichtgeving Trouw geeft onjuiste voorstelling van zaken

geplaatst op 25 februari 2021

Dagblad Trouw bericht vandaag dat UWV notities uit klantendossiers heeft laten verwijderen om zo bewijsmateriaal te laten verdwijnen. Dat is een onjuiste voorstelling van zaken. UWV heeft, na juridisch advies, notities verwijderd die onrechtmatig waren toegevoegd aan dossiers die zouden worden herbeoordeeld. Dit was mede om te kunnen waarborgen dat de herbeoordelingen onbevooroordeeld zouden plaatsvinden.

In 2018 kregen ruim 2000 mensen een IVA-toekenning na een beoordeling door het Ondersteuningsteam Noord (OTN). Later bleek dat bij deze beoordeling een werkwijze was toegepast die niet voldeed aan professionele en juridische kaders. Om elke twijfel aan de rechtmatigheid van toekenningen uit te sluiten, heeft UWV besloten alle dossiers opnieuw tegen het licht te houden.

Samenvattingen onrechtmatig toegevoegd

Bij het OTN waren tijdelijk masterstudenten geneeskunde aan de slag als overbrugging van de wachttijd voor een coschap. Zij verrichtten allerlei ondersteunende activiteiten onder verantwoordelijkheid van de adviseur verzekeringsarts. Op enig moment is hen gevraagd samenvattingen te maken van de in het dossier aanwezige stukken. Die waren bedoeld als ondersteuning voor de bij OTN betrokken verzekeringsartsen bij het geven van een toelichting op de eerder genomen besluiten tot IVA. Ze bevatten geen nieuwe informatie en waren niet bedoeld om in de dossiers op te nemen.

Nadat duidelijk was geworden dat het OTN een onjuiste werkwijze had toegepast en UWV had besloten de dossiers te laten herbeoordelen zijn de samenvattingen, met de beste bedoelingen, toch toegevoegd aan de dossiers. Dat had echter niet mogen gebeuren. De dossiers waren al gesloten.

De samenvattingen bevatten selecties uit de in het dossier aanwezige stukken bedoeld om de aannemelijkheid van het genomen besluit tot IVA te onderbouwen. Aangezien deze samenvattingen zoals gezegd geen nieuwe informatie bevatten en niet in het kader van gevalsbehandeling zijn opgesteld zijn ze onrechtmatig toegevoegd aan het dossier. Om die reden zijn ze verwijderd, mede om een onbevooroordeelde oordeelsvorming van de herbeoordeling te bevorderen.

UWV heeft voor het besluit tot verwijdering advies ingewonnen bij het Juridisch Kenniscentrum en een gezondheidsjurist. Het besluit heeft een duidelijke juridische basis. De documenten zijn overigens een jaar geleden al gedeeld met de Novag en staan ook al sinds 27 februari 2020 op de site van UWV.

UWV: bewust van impact op klanten

Het hele proces rond de IVA-toekenning door OTN en de daaropvolgende herbeoordelingen heeft een grote impact gehad op de betrokken klanten en medewerkers van UWV. UWV is zich daarvan bewust en heeft absoluut oog voor wat dit met hen gedaan heeft. UWV is daarom bezig met een zorgvuldige en diepgaande evaluatie van het hele besluitvormingsproces in deze kwestie om hier als organisatie lessen uit te kunnen trekken.

Daarnaast is op verzoek van en in samenwerking met de Centrale Cliëntenraad een Meldpunt Herstelactie geopend voor klanten die hierdoor emotioneel, psychisch of financieel in een moeilijke situatie zijn beland. UWV heeft met alle betrokken klanten rechtstreeks contact opgenomen om ze hier op te wijzen.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten