Viermaandenverslag: UWV haalt prestaties maar druk op organisatie is hoog

geplaatst op 16 juli 2020

Door het coronavirus moest ook UWV zich aanpassen aan de omstandigheden. Uit het vandaag gepresenteerde viermaandenverslag blijkt dat de essentiële dienstverlening grotendeels is doorgezet tijdens corona. Dat terwijl de organisatie te maken kreeg met grote aantallen WW-aanvragen en twee nieuwe taken: de uitvoering van de NOW- en sinds kort ook de TOFA-regeling. Er wordt nog meer druk op de dienstverlening en bedrijfsvoering verwacht door de steeds verder stijgende werkloosheid. Daarom zoekt UWV ook extra medewerkers.

UWV heeft de eerste vier maanden van dit jaar aan de meeste met het ministerie van SZW afgesproken prestaties voldaan. Dat komt deels doordat de eerste tweeënhalve maand van het jaar zich nog afspeelden in het ‘oude normaal’. Het is echter uiterst onzeker of UWV dat niveau kan handhaven. Dat zou bijvoorbeeld kunnen gelden voor de tijdigheid van betalingen, de rechtmatigheid van uitkeringen, het aantal uitkeringsgerechtigden dat we naar werk kunnen begeleiden en het constateren van overtredingen van de regels.

Guus van Weelden, Raad van Bestuurslid UWV: ‘Wij beseffen dat juist in deze tijd mensen moeten kunnen rekenen op een tijdelijk inkomen. Om dit te bewerkstelligen hebben UWV-medewerkers de afgelopen maanden overgewerkt. Ook zijn medewerkers vanuit andere onderdelen van UWV waar mogelijk ingezet voor werkzaamheden rondom het uitkeringsproces. Ik ben trots op onze medewerkers die zich, ondanks de beperkingen van het coronavirus, inzetten om al die mensen die van UWV afhankelijk zijn zo goed mogelijk te ondersteunen. Daarnaast heeft UWV in overleg met het ministerie van SZW keuzes moeten maken die verregaande gevolgen hebben voor de dienstverlening en de bedrijfsvoering.

Zo heeft UWV moeten besluiten om een aantal werkzaamheden niet of minder intensief te verrichten. Er worden bijvoorbeeld in bepaalde gevallen minder maatregelen opgelegd als uitkeringsgerechtigden hun verplichtingen niet nakomen. Voorbeeld hiervan is de sollicitatie- of verschijningsplicht. Als werkzoekenden hier niet aan kunnen voldoen vanwege beperkingen door het coronavirus, heeft dat tijdelijk geen gevolgen voor de uitkering.

Face to face blijft essentieel

Om mensen zo goed mogelijk te helpen is face-to-facecontact direct na de lockdown vervangen door telefonisch en videocontact: in enkele dagen konden 700 klantcontactmedewerkers vanuit huis hun klanten – burgers en werkgevers –goed te woord staan, en binnen twee weken waren er voor ruim 17.000 medewerkers ICT-ondersteuning en veilige virtuele vergadervoorzieningen ingericht om thuis te kunnen werken.

Bij een aantal werkzaamheden is face-to-facecontact echter essentieel, zoals bij sommige sociaal-medische beoordelingen en bij bepaalde controles. Door corona blijven deze werkzaamheden liggen. Vanaf 15 juni kunnen de noodzakelijke face-to-facecontacten weer op locaties plaatsvinden. Mensen die op (de afronding van) hun beoordeling moeten wachten, zitten langer in onzekerheid. Uiteraard stelt UWV alles in het werk om ervoor te zorgen dat ook zij tijdig inkomen ontvangen, waar nodig in de vorm van een voorschot. Voor UWV betekent het uitstel onder andere dat er straks meer beoordelingen uitgevoerd moeten worden en dat bepaalde controles moeten worden ingehaald.

Extra medewerkers gezocht

Het is de verwachting dat het aantal WW-aanvragen en dus ook het aantal lopende WW-uitkeringen verder zal toenemen. Er worden dit jaar volgens de huidige inschatting 800.000 nieuwe WW-aanvragen verwacht. Dit betekent dat er fors meer uitkeringen verstrekt zullen worden en dat we meer mensen moeten ondersteunen bij de zoektocht naar werk. Om al het extra werk aan te kunnen zoekt UWV veel nieuwe medewerkers. Onder andere bij Uitkeren, bij dienstverlening van Werkbedrijf en bij Klant & Service. Het heeft daarom opnieuw de wervingscampagne Zinhoud gelanceerd. De verwachting is dat de werkdruk desondanks onverminderd hoog blijft. Ook al omdat veel nieuw personeel eerst interne opleidingen zal moeten volgen.

De resultaten voor de dienstverlening en bedrijfsvoering van UWV in de eerste vier maanden van 2020 zijn te lezen op de verantwoordingssite van UWV.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten