Van werk naar werk in regionale mobiliteitsteams

geplaatst op 25 september 2020

Het kabinet wil mensen die nu op de arbeidsmarkt in onzekerheid verkeren de zekerheid bieden dat ze aanspraak kunnen maken op passende begeleiding bij het zoeken naar nieuw werk. Het kabinet presenteert hierin een aanpak voor regionale mobiliteitsteams waarin werkgeversorganisaties, UWV, gemeenten en vakbonden intensief samenwerken. Dit maakte het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 23 september bekend in een uitwerking van het sociaal pakket.

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt. In bepaalde sectoren verdwijnen banen. Zoals in de horeca, catering, evenementenbranche, reisbranche en vervoer. Ook verschuift er werk van de ene naar de andere sector. In regionale mobiliteitsteams krijgen werkzoekenden begeleiding en advies in hun zoektocht naar werk, zo nodig met bij- of omscholing.

Tof Thissen, directeur van UWV Werkbedrijf, vindt het van groot belang dat zoveel mogelijk mensen die bedreigd worden met werkloosheid worden begeleid naar ander werk. ‘Het is nodig om de krachten te bundelen. De regionale mobiliteitsteams, waarin verschillende partijen intensief samenwerken, kunnen mensen via kortdurende (om)scholing van de ene baan naar de andere begeleiden, om te voorkomen dat mensen in de WW, bijstand of een situatie zonder inkomen terechtkomen.’

Regionale mobiliteitsteams

Het kabinet wil inzetten op regionale mobiliteitsteams om te voorkomen dat mensen werkloos raken. Denk aan werknemers in een sector waar banen kunnen verdwijnen. Voor deze regionale mobiliteitsteams voor van-werk-naar-werk reserveert het kabinet 195 miljoen euro.

Hiervoor zijn er gesprekken met vakbonden, gemeenten, werkgeversorganisaties en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. UWV is gestart met de voorbereidingen voor haar bijdrage aan de in te richten regionale mobiliteitsteams.

Op een later moment volgt meer informatie.

Meer weten?

Tweede Kamerbrief uitwerking aanvullend sociaal pakket.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten