UWV wil door vervanging systeem Sonar toekomstbestendig blijven

geplaatst op 17 augustus 2020

UWV wisselt gegevens uit met burgers en andere organisaties om mensen te begeleiden naar werk of om het recht op een uitkering te controleren. Sonar, het systeem voor arbeidsbemiddeling dat hiervoor wordt gebruikt, is echter verouderd. De huidige economische situatie in Nederland vereist landelijke samenwerking. Een andere eis aan het systeem is dat iedereen ervan moet kunnen uitgaan dat de privacy is gewaarborgd. Om deze eisen te waarborgen, zet UWV in op de vervanging van Sonar om de dienstverlening van UWV toekomstbestendig en wendbaar te maken. In 2019 zijn hier de eerste stappen in gezet.

Als mensen werkloos zijn of naar (ander) werk bemiddeld worden, zorgt UWV snel voor een uitkering en begeleidt hen weer naar werk. UWV doet dit door een schakel te vormen tussen werkgevers, publieke en private partijen op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Landelijke bemiddeling is in deze kenniseconomie essentieel. Thuiswerken is niet meer weg te denken in de huidige realiteit. Hierbij worden feitelijke afstanden minder relevant en zijn werkzoekenden op nationaal niveau op zoek naar werk. Sonar, het systeem dat geschikte werkzoekenden voordraagt aan werkgevers en geschikte vacatures aan werkzoekenden, voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd.

Stapsgewijs vervangen

Sonar is een complex systeem, dat in de afgelopen 15 jaar telkens is aangepast aan nieuwe wensen. Tussen 2016 en 2018 waren er verschillende datalekken bij UWV binnen Sonar. Bijvoorbeeld omdat een bijlage per abuis te breed verspreid werd. Dit ging in alle gevallen om fouten door menselijk handelen. Deze datalekken zijn gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Inmiddels zijn er technische maatregelen genomen om dergelijke fouten in de toekomst te voorkomen. Dit soort datalekken zijn daarna niet meer voorgekomen.

Na deze datalekken is besloten om Sonar te vervangen. In 2019 zijn daar de eerste stappen in genomen. UWV doet periodiek onderzoek naar eventuele kwetsbaarheden in de informatiebeveiliging en privacy van Sonar. Recent onderzoek naar Sonar heeft benadrukt dat het doorvoeren van nieuwe maatregelen in het systeem een probleem vormt. Dit is dan ook aanleiding voor UWV om de vervanging van Sonar te willen versnellen.

Waarborgen dienstverlening

Bij UWV vinden we dat iedereen er ook in de toekomst op moet kunnen blijven vertrouwen dat je gegevens bij UWV veilig zijn. Afgelopen jaren heeft UWV keuzes moeten maken om de dienstverlening te kunnen waarborgen, zonder dat de informatiebeveiliging daar substantiële achterstand van oploopt. De IT-vernieuwingen van Sonar zijn een continu proces van aanpassingen geweest aan nieuwe wet- en regelgeving in relatie tot effectieve dienstverlening en beschikbare budgetten.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten