UWV: Afname van 496 banen binnen de banenafspraak

geplaatst op 26 oktober 2020

Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020 zijn er in het tweede kwartaal van 2020 496 minder banen binnen de banenafspraak. UWV heeft geen informatie over de reden van het baanverlies en dus ook niet over een mogelijke relatie met de coronacrisis. Werkgevers hebben tot 1 juli 2020 in totaal 58.267 banen gerealiseerd. De doelstelling van de banenafspraak voor 2020 is het realiseren van 67.500 banen.

Nadere analyse laat zien dat 1.611 personen hun werk hebben verloren in het tweede kwartaal van 2020. Het aantal personen dat niet meer werkzaam is, is groter dan het aantal verloren banen volgens de definitie van de banenafspraak, namelijk 496 banen. Dat komt doordat personen die hun baan behielden meer uren zijn gaan werken dan in het eerste kwartaal. Een afname in het aantal banen vanuit het eerste naar het tweede kwartaal is in voorgaande jaren niet voorgekomen.

In totaal zijn er 58.267 banen gerealiseerd voor personen die in de doelgroep banenafspraak vallen. Van het totaal aantal gerealiseerde banen zijn er 50.208 banen die gecategoriseerd staan onder een regulier dienstverband. Dat zijn 363 minder banen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020. Binnen de uitzendbranche of detachering zijn er 8.059 banen gerealiseerd. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020 zijn dat 133 minder banen.

Rapportage beschut werk

Naast de kwartaalrapportage Banenafspraak is vandaag ook de UWV-rapportage beschut werk verschenen. In deze rapportage is te lezen dat 7.232 personen op 30 juni 2020 een geldig advies beschut werk hebben. Van deze personen hebben er 4.448 op dat moment een baan in een beschutte werkomgeving. Dit zijn er 187 meer dan in het voorgaande kwartaal.

Achtergrond

Gemeenten, werkgevers en andere betrokkenen hebben behoefte aan inzicht in de voortgang van de banenafspraak en beschut werk op regionaal niveau. Daarom publiceert UWV op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Werkkamer ieder kwartaal 4 rapportages:

  • De Regionale trendrapportage Banenafspraak (pdf, 1 MB) geeft aan hoe de omvang van de doelgroep banenafspraak zich ontwikkelt en hoeveel banen van de banenafspraak er gerealiseerd zijn per arbeidsmarktregio.
  • De Rapportage beschut werk (pdf, 873 kB) heeft als doel om arbeidsmarktregio’s te informeren over de voortgang van het aan het werk helpen van mensen die aangewezen zijn op beschut werk. Het gaat hierbij om mensen die zoveel (structurele) begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig hebben, dat niet van een reguliere werkgever mag worden verwacht dat hij deze mensen in dienst neemt.
  • De Factsheet Banenafspraak (pdf, 3 MB) is bedoeld als verdieping op de regionale trendrapportage banenafspraak en zoomt vooral in op (het verloop van) het aantal werkzame personen.
  • De publicatie Transparantie van klantprofielen (pdf, 771 kB) geeft inzicht in de ontwikkeling van het aantal mensen behorende tot de doelgroep van de banenafspraak dat door UWV en gemeenten (anoniem) voor het voetlicht wordt gebracht.

Meer over de banenafspraak-rapportages

Meer informatie over de uitleg van de cijfers is te vinden in de Regionale trendrapportage Banenafspraak (pdf, 1 MB). Algemene informatie staat in het overzicht met veel gestelde vragen en antwoorden over de regionale rapportages over de banenafspraak (pdf, 331 kB).

Ook is er een interactief Dashboard over de banenafspraak ontwikkeld, dat inzicht geeft in de voortgang van de banenafspraak per arbeidsmarktregio. UWV en gemeenten kunnen eigen selecties maken en eenvoudig een vergelijking maken met een andere arbeidsmarktregio of met landelijke data. De cijfers worden ieder kwartaal geactualiseerd.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten