Sociaal-medische beoordelingen tijdens coronacrisis

geplaatst op 17 april 2020

Dagblad Trouw publiceerde vandaag een artikel waarin de belangenvereniging van verzekeringsartsen Novag kritiek uit op de manier waarop UWV omgaat met sociaal-medische beoordelingen tijdens de coronacrisis. De reactie van UWV komt daarin maar kort aan bod.

UWV hecht eraan goed uit te leggen hoe sociaal-medische beoordelingen plaatsvinden nu door de coronamaatregelen fysieke spreekuren (tijdelijk) niet mogelijk zijn. Daarom hier de volledige reactie die UWV aan Trouw heeft gegeven:

De coronacrisis vraagt veel van UWV. Aan de ene kant wordt met man en macht gewerkt aan de uitvoering van de NOW-regeling, aan de andere kant lopen alle andere taken ook door. Taken die in de uitvoering complexer zijn vanwege de beperkende maatregelen op basis van de adviezen van het RIVM. Dat geldt bijvoorbeeld voor de sociaal-medische beoordelingen. Uit veiligheidsoverwegingen voor burger en medewerker houden onze verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen geen fysieke spreekuren meer. Tegelijkertijd hebben klanten recht op een tijdige en zorgvuldige beoordeling.

De Divisie Sociaal-Medische Zaken van UWV heeft daarom, uiteraard in goed overleg met arbeidsdeskundigen, verzekeringsartsen, districtsmanagers, de medisch – en arbeidsdeskundig adviseur, een crisisplan opgesteld. Veiligheid, inkomenszekerheid, continuïteit en rechtmatigheid staan in dit plan centraal.

Uitgangspunt is dat we zoveel mogelijk doorgaan met het tijdig, goed en zorgvuldig afhandelen van (sociaal-medische) beoordelingen. Dat vraagt veel aanpassingsvermogen van onze medewerkers. In de praktijk zien we dat dit heel goed gebeurt.

Vertrekpunt is dat we (sociale-medische) beoordelingen blijven doen op basis van aanwezige informatie én gesprekken met klanten. Die gesprekken vinden nu niet meer op kantoor plaats, maar via de telefoon of (vanaf volgende week) een vorm van videobellen. Natuurlijk is dat niet de ideale situatie. Daar zijn we het allemaal over eens. Maar daarmee is vaak nog steeds goed contact met de klant mogelijk. In veel gevallen is het mogelijk om op deze basis een goede beslissing te nemen.

Daar waar dat naar het oordeel van onze (verzekerings)artsen en/of arbeidsdeskundigen niet mogelijk is, vindt consultatie plaats van een adviseur. Mocht ook dan de conclusie zijn dat een definitief oordeel niet mogelijk is, dan kan dit uitgesteld worden tot een later moment waarop een fysieke afspraak weer mogelijk is of meer informatie beschikbaar is. In dat geval gaan wij, indien aan de orde, over tot het betalen van een voorschot.

UWV kiest niet voor het standaard uitstellen van beoordelingen. Dat is ons inziens ook niet in het belang van de klant. Wanneer het gaat om coulance met betrekking tot de terugbetaling van toegekende voorschotten, is dat een besluit dat niet aan UWV is.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten