Onderzoek: helpt UWV werkzoekenden werk te vinden?

geplaatst op 10 juni 2020

Leidt de dienstverlening van UWV er daadwerkelijk toe dat werkzoekenden sneller uit de WW stromen? In een UWV Kennisverslag van mei kijkt UWV naar de dienstverlening die WW’ers hebben gekregen van 2008 tot 2017. De effecten van de persoonlijke dienstverlening vanaf 2018 worden in het najaar verwacht.

UWV ondersteunt mensen met een WW-uitkering in hun zoektocht naar werk. UWV heeft onderzocht (pdf, 179 kB) of de dienstverlening van UWV ertoe leidt dat werkzoekenden sneller uit de WW stromen en eerder werk vinden. Hiervoor zijn onder andere de gesprekken van adviseurs met werkzoekenden, speeddates met uitzendbureaus en het trainingsprogramma Succesvol naar werk onderzocht.

Tof Thissen, directeur van UWV WERKbedrijf: ‘Ik geloof dat we met persoonlijke aandacht, zowel goede online dienstverlening als face-to-face dienstverlening, mensen helpen in het vinden van werk. En het is van groot belang dat we het effect van deze mix aan dienstverlening onderzoeken, zodat we weten wat werkt en dit kunnen aantonen. Zo kunnen we de werkzoekenden zo goed mogelijk verder helpen. Het kennisverslag toont wat de effecten zijn van de manier waarop we de dienstverlening tot 2017 hadden ingericht. Momenteel evalueren we onze dienstverlening vanaf 2018. Vanaf dat moment hebben meer ingezet op persoonlijke dienstverlening.’

Wat blijkt uit het onderzoek?

  • De inzet van dienstverlening bevordert de deelname aan de arbeidsmarkt en vermindert dat er een beroep op de WW wordt gedaan.
  • Hoelang het effect is van de dienstverlening voor deelname op de arbeidsmarkt, hangt af van het soort dienstverlening. Het trainen van sollicitatievaardigheden heeft een duidelijk duurzamer effect dan arbeidsbemiddeling in de vorm van speeddates met uitzendbureaus.
  • Gesprekken die adviseurs van UWV met werkzoekenden voeren op het moment dat zij werkloos zijn, verhogen de kans op uitstroom naar werk.
  • Hoe eerder met het gesprek wordt begonnen, hoe groter het effect. Vooral voor werkzoekenden met persoonlijke belemmeringen, zoals een geringe ‘werkzoekintentie’ of minder geloof in eigen kunnen, blijken de gesprekken effectief.
  • De training Succesvol naar Werk, ter verbetering van sollicitatievaardigheden, is effectief voor middelbaar en hoger opgeleide ouderen. Lager opgeleide ouderen hebben vooral baat bij jobhunting en beroepsgerichte training of scholing.
  • De kosten van de dienstverlening worden steeds terugverdiend door besparingen op de uitkeringslasten WW die dankzij de dienstverlening worden gerealiseerd.

Worden de inzichten al toegepast?

De inzichten uit het onderzoek worden ook toegepast in de praktijk. Zo bleek het trainingsprogramma Succesvol naar werk voor lager opgeleide 50-plussers weinig effect te hebben. Daarom hebben verschillende vestigingen van UWV het trainingsprogramma specifiek voor deze groep aangepast. In het verleden gold er een verplichting om deel te nemen aan het trainingsprogramma. Deze verplichting geldt niet meer.

Wanneer verschijnen de effecten van de nieuwe dienstverlening?

Momenteel loopt er een grootschalig onderzoek naar de effecten van de nieuwe persoonlijke dienstverlening voor WW’ers. Dit gaat om de dienstverlening vanaf 2018. De resultaten daarvan worden in het najaar verwacht.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten