Meer uitgaven bij UWV door coronacrisis

geplaatst op 30 juni 2020

De coronacrisis is sterk van invloed op de werkloosheid. Het maakt de ramingen van UWV meer onzeker dan normaal. In de vandaag gepresenteerde Juninota schat UWV in wat de huidige situatie op de arbeidsmarkt betekent voor de uitgaven in 2020 en 2021. Het aantal WW-uitkeringen neemt eind 2020 naar verwachting toe met 84.000 uitkeringen ten opzichte van eind 2019. Voor 2021 wordt een verdere toename verwacht van 22.000 uitkeringen. Naast de stijging van de werkloosheid, voert UWV nieuwe en tijdelijke regelingen uit die zorgen voor hogere uitgaven.

‘De gevolgen van de huidige crisis op de werkloosheid zijn plots en zeer fors. Dit zie je terug in onze cijfers. Aan uitkeringen verwachten we dit jaar 21,8 miljard euro uit te geven. Dit is 1,9 miljard euro meer dan vorig jaar. Daarnaast keren we meer uit vanwege nieuwe regelingen. De compensatieregeling transitievergoeding, maar vooral de NOW komt hier dit jaar met circa 20 miljard euro aan lasten nog bovenop. Al met al meer dan een verdubbeling van onze lasten. De impact voor onze organisatie is dan ook enorm’, zegt Nathalie van Berkel, raad van bestuurslid bij UWV.

Het coronavirus heeft ongekende economische effecten voor Nederland. Het is onbekend hoe en wanneer de arbeidsmarkt zich zal herstellen. Als gevolg hiervan zijn bijna alle ramingen van UWV meer onzeker dan normaal. Dit geldt in hoge mate voor de ramingen over de werkloosheid.

Werkloosheid

UWV verwacht een stijging van WW van 223.500 uitkeringen eind 2019 naar 306.500 eind 2020. Dit komt neer op een toename van de WW lasten van 3,6 miljard euro in 2019 naar 4,8 miljard euro in 2020. Voor 2021 wordt een verdere toename verwacht naar 329.400 uitkeringen en 5,4 miljard euro aan lasten. Het Centraal Planbureau berekent elk jaar de verwachtingen over de ontwikkelingen van de werkgelegenheid. Op basis hiervan berekent UWV hoeveel lasten we kunnen verwachten voor de WW. Voor de WW voor 2020 en 2021 is UWV uitgegaan van scenario II, zoals door het Centraal Planbureau in maart gepubliceerd.

De huidige arbeidsmarkt is erg onzeker. Het zou kunnen dat de WW voor 2021 nog een stuk hoger uitkomt. Het Centraal Planbureau kwam in juni met een nieuwe raming voor de werkgelegenheid. Op basis van deze juniraming zouden de WW-lasten voor 2021 op 7,6 miljard euro uit kunnen komen. Dat is 2,2 miljard euro hoger dan nu door UWV wordt ingeschat op basis van eerder door het Centraal Planbureau gepresenteerde scenario’s.

Tijdelijke noodmaatregelen: NOW en TOFA

De coronacrisis leidt er toe dat UWV tijdelijke maatregelen uitvoert om banen in Nederland te behouden. Met de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) betaalt UWV aan werkgevers een deel van de lonen door. De totale lasten voor NOW worden geraamd op 19,8 miljard euro, waarbij we verwachten aan de verlenging van de NOW meer uit te geven dan bij de eerste regeling omdat dit vier maanden betreft in plaats drie maanden.

Er is ook een regeling in het leven geroepen voor flexibele arbeidskrachten die door de coronacrisis weinig of geen inkomsten hebben, en ook geen recht hebben op een andere uitkering, zoals de WW. Dit is de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA). De uitkering bedraagt 550 euro bruto per maand voor de maanden maart tot en met mei. De inschatting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is dat de lasten van de TOFA ongeveer 200 miljoen euro zullen bedragen.

Juninota UWV

De Juninota legt verantwoording af over de lasten en baten 2019 en presenteert financiële ramingen voor 2020 en 2021 van de wetten die UWV uitvoert. Met de prognoses voorziet UWV het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Centraal Planbureau en het ministerie van Financiën van cijfers voor de komende Rijksbegroting.

Lees de Juninota 2020 (pdf, 2 MB).

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten