Arbeidsmarkt in tweede kwartaal: forse toename ontslagaanvragen

geplaatst op 08 oktober 2020

Het aantal ontslagaanvragen bij UWV stijgt fors. In het voorjaar werden er 4.800 ontslagaanvragen om bedrijfseconomische reden gedaan. Afgelopen zomer steeg dit naar 11.400. De spanning op de arbeidsmarkt neemt steeds verder af. Alleen nog onder ICT en technische beroepen is sprake van krapte. Dit blijkt uit de UWV-publicatie Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen over de gevolgen van de coronacrisis op de arbeidsmarkt.

Bij werkloosheid kunnen werkzoekenden bij UWV een WW-uitkering aanvragen. UWV verstrekte eind augustus 292.000 WW-uitkeringen voor mensen die hun baan verloren. Dit is een stijging van 55.000 uitkeringen (+23%) ten opzichte van vorig jaar.

Toename ontslagaanvragen

In de eerste negen maanden van 2020 waren er ruim 21.000 ontslagaanvragen. Dat is tweemaal zo veel als een jaar eerder. In de zomermaanden werden er in totaal 11.400 ontslagaanvragen ingediend om bedrijfseconomische redenen. In juni waren dat er 4.470, in juli 2.580, in augustus 2.157 en in september 2.223. Dit is een stuk hoger dan in het voorjaar. In de maanden maart, april en mei werden er namelijk bijna 4.800 ontslagaanvragen ingediend.

Proces ontslagaanvraag

Bij ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen wordt in veel gevallen eerst een voorlopige aanvraag gedaan. De werkgever gaat dan het gesprek aan met de werknemer en vervolgens worden gemaakte afspraken over het ontslag en de financiële vergoeding schriftelijk vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. De ontslagaanvraag wordt dan ingetrokken. Zo niet, dan wordt de inhoudelijke behandeling gestart door UWV en verweer van de werknemer gevraagd. Indien de werknemer of werkgever bezwaar maakt tegen het uiteindelijke ontslagbesluit kunnen zij een procedure starten bij de rechter. Dat komt slechts sporadisch voor. Het aantal verleende ontslagvergunningen is in de eerste negen maanden van 2020 24% hoger dan in dezelfde periode van vorig jaar.

Daling vacatures

Het aantal vacatures neemt verder af. De sterkste daling komt voor bij commerciële beroepen. Van ruim 24.000 vacatures in het eerste kwartaal van 2020, naar 19.000 in het tweede kwartaal (-22 procent). Ook is er minder aanbod voor managers (-21 procent) en onder bedrijfseconomische en administratieve beroepen (-18 procent).

Krapte bij ICT en techniek

Toch zijn er nog steeds beroepen waar sprake is van spanning op de arbeidsmarkt. Bij ICT en technische beroepen bijvoorbeeld. Zo is er nog veel vraag naar bijvoorbeeld machinemonteurs, productleiders industrie, elektriciens, en softwareontwikkelaars.

Lees hier meer over de arbeidsmarktontwikkelingen (pdf, 540 kB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten