Achtmaandenverslag 2020: waardering voor UWV hoger dan ooit

geplaatst op 17 november 2020

De coronacrisis heeft voor een nieuwe werkelijkheid gezorgd, ook voor UWV. Er wordt veel gevraagd van de ruim 19.000 medewerkers, die grotendeels vanuit huis werken. Naast de reguliere werkzaamheden kreeg UWV er veel extra werk bij zoals de uitvoering van de economische steunmaatregelen NOW en TOFA en veel meer WW-aanvragen. Door de coronamaatregelen was daarnaast tot juni face-to-facecontact met uitkeringsgerechtigden en werkgevers helemaal niet mogelijk. Daarom is het goed om te zien dat de inspanningen van de medewerkers gewaardeerd worden. Nog nooit waren werkgevers en uitkeringsgerechtigden zo tevreden over UWV als tijdens de coronacrisis. Dat blijkt uit het UWV Achtmaandenverslag 2020.

De waardering van werkgevers voor de dienstverlening van UWV steeg in de eerste acht maanden van 6,5 in 2019 naar 7,3. Ze zijn vooral tevreden over de uitvoering van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en over de telefonische contacten met UWV. Ook de tevredenheid van uitkeringsgerechtigden steeg zichtbaar sinds het begin van de coronacrisis, in cijfers uitgedrukt van 7,1 in 2019 naar 7,4.

UWV zoekt veel nieuwe medewerkers vanwege extra werk

Ondanks de beperkende omstandigheden en het extra werk leveren de medewerkers van UWV buitengewoon knappe prestaties om de dienstverlening op peil te houden. UWV is er tot nu toe in geslaagd om (ruim) te voldoen aan eerder met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gemaakte afspraken over bijvoorbeeld de tijdige en correcte betaling van uitkeringen en het voeren van gesprekken met werkzoekenden. Wel houdt UWV er rekening mee dat niet aan alle afspraken voldaan kan worden. Doordat UWV activiteiten waarbij face-to-facecontact noodzakelijk is moest uitstellen, zijn op een aantal gebieden achterstanden ontstaan. Dat geldt bijvoorbeeld voor de sociaal-medische beoordelingen. UWV verwacht dat de ontstane achterstanden dit jaar nog niet kunnen worden weggewerkt. Door de verslechterde arbeidsmarkt wordt het ook veel moeilijker om arbeidsplekken te vinden voor werkzoekenden, in het bijzonder voor mensen met een arbeidsbeperking. 

Om al het extra werk te kunnen verzetten en de werkzaamheden die sinds maart zijn blijven liggen in te halen is er fors meer capaciteit nodig. Dit jaar wil UWV in ieder geval 1.150 extra fte’s aantrekken, waaronder 550 fte’s uitkeringsdeskundigen en 300 fte’s adviseurs werk.

Grote uitdagingen op ICT-gebied

UWV hecht groot belang aan face-to-facecontact in bepaalde situaties, maar het grootste deel van de dienstverlening verloopt digitaal. Dat geldt in deze coronatijden nog sterker dan normaal. Ook de werkprocessen verlopen voor een belangrijk deel digitaal. Dat betekent dat ook op het gebied van ICT grote uitdagingen liggen voor UWV, zeker daar waar het gaat om informatiebeveiliging en privacy. UWV moet voortdurend keuzes maken tussen aanpassingen om systemen beter te beveiligen en nieuwe wetgeving, gebruikerswensen, verbeteringen voor de klant, investeringen in stabiliteit en continuïteit of vervanging van verouderde systemen zoals Sonar, het klantvolgsysteem voor arbeidsbemiddeling.

Beroep op UWV blijft onverminderd groot

Voorlopig zal het beroep dat wordt gedaan op UWV en zijn medewerkers niet afnemen. Het kabinet heeft inmiddels zijn plannen voor het derde steun- en herstelpakket gepresenteerd, het loket voor de derde aanvraagperiode NOW is inmiddels geopend. De focus ligt nu meer op het van werk naar werk helpen van mensen die door de coronacrisis hun baan gaan verliezen en het stimuleren van werkzoekenden om zich te laten om- of bijscholen. UWV krijgt een rol in deze van-werk-naar-werkdienstverlening, samen met gemeenten en werkgevers- en werknemersorganisaties. Ook deze nieuwe uitdaging gaat UWV graag aan.

Meer weten? Kijk op de verantwoordingssite van UWV.

Ook Kennisverslag over Volumeontwikkelingen

UWV publiceert vandaag ook een UWV Kennisverslag waarin de volumeontwikkelingen van de socialezekerheidswetten die onder de verantwoordelijkheid van UWV vallen, worden beschreven en geduid. De belangrijkste ontwikkelingen bij de WW, WIA en Ziektewet:

  • De instroom in de WW is na een piek in april sterk afgenomen, dankzij het dempende effect van de NOW en het weer op gang komen van de economie in de zomer. In september waren er 278.400 lopende WW-uitkeringen, UWV verwacht dat dit weer gaat toenemen tot circa 330.000 eind december.
  • De instroom in de WIA steeg met 9,1%. Dat komt vooral doordat er meer voorschotten voor de WGA zijn verstrekt, omdat er tot juni geen fysieke sociaal-medische beoordelingen konden worden gedaan. Als hiervoor wordt gecorrigeerd is de stijging 5,2%.
  • Als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans zijn alle uitzendbedrijven sinds 1 januari 2020 voor de Ziektewetpremie ingedeeld bij de sector Uitzendbedrijven. Mede hierdoor worden er meer uitzendcontracten met uitzendbeding afgesloten en neemt de instroom van zieke flexwerkers in de Ziektewet toe.

Lees hier het volledige UWV Kennisverslag (pdf, 398 kB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten