UWV: 58.763 banen van banenafspraak gerealiseerd

geplaatst op 23 juli 2020

Werkgevers hebben tussen 1 januari 2013 en 1 april 2020 in totaal 58.763 banen gerealiseerd voor mensen die in de doelgroep banenafspraak vallen: 50.571 banen via een regulier dienstverband en 8.192 extra banen via een uitzendcontract of detachering. Dit blijkt uit de Regionale UWV-trendrapportage Banenafspraak. De doelstelling van de banenafspraak voor 2020 is het realiseren van 67.500 extra banen.

Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 zijn er in het eerste kwartaal van 2020 3.029 minder banen. In de voorgaande jaarovergang nam het aantal banen ook af en wel met 1.411. Dit komt doordat veel tijdelijke contracten in december aflopen. UWV heeft geen informatie over de reden van het baanverlies en dus ook niet over de relatie met Covid-19. Nadere analyse laat zien dat 1.545 personen hun werk hebben verloren van het vierde kwartaal 2019 op het eerste kwartaal 2020. Het baanverlies wordt dus voor een groot deel veroorzaakt door een verlies van werkzame uren.

Rapportage beschut werk

Naast de kwartaalrapportage Banenafspraak is vandaag ook de UWV-rapportage beschut werk verschenen. In deze rapportage is te lezen dat 6.709 personen op 31 maart 2020 een geldig advies beschut werk hebben. Van deze personen hebben er 4.301 op dat moment een baan in een beschutte werkomgeving. Dit zijn er 309 meer dan in het voorgaande kwartaal.

Achtergrond

Gemeenten, werkgevers en andere betrokkenen hebben behoefte aan inzicht in de voortgang van de banenafspraak en beschut werk op regionaal niveau. Daarom publiceert UWV op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Werkkamer ieder kwartaal 4 rapportages:

  • De Regionale trendrapportage Banenafspraak (pdf, 1 MB) geeft aan hoe de omvang van de doelgroep banenafspraak zich ontwikkelt en hoeveel banen van de banenafspraak er gerealiseerd zijn per arbeidsmarktregio.
  • De Rapportage beschut werk (pdf, 884 kB) heeft als doel om arbeidsmarktregio’s te informeren over de voortgang van het aan het werk helpen van mensen die aangewezen zijn op beschut werk. Het gaat hierbij om mensen die zoveel (structurele) begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig hebben, dat niet van een reguliere werkgever mag worden verwacht dat hij deze mensen in dienst neemt.
  • De Factsheet Banenafspraak (pdf, 2 MB) is bedoeld als verdieping op de regionale trendrapportage banenafspraak en zoomt vooral in op (het verloop van) het aantal werkzame personen.
  • De publicatie Transparantie van klantprofielen (pdf, 771 kB) geeft inzicht in de ontwikkeling van het aantal mensen behorende tot de doelgroep van de banenafspraak dat door UWV en gemeenten (anoniem) voor het voetlicht wordt gebracht.

Meer over de banenafspraak-rapportages

Meer informatie over de uitleg van de cijfers is te vinden in de Regionale trendrapportage Banenafspraak (pdf, 1 MB). Algemene informatie staat in het overzicht met veel gestelde vragen en antwoorden over de regionale rapportages over de banenafspraak (pdf, 328 kB).

Ook is er een interactief ‘Dashboard over de banenafspraak’ ontwikkeld, dat inzicht geeft in de voortgang van de banenafspraak per arbeidsmarktregio. UWV en gemeenten kunnen eigen selecties maken en eenvoudig een vergelijking maken met een andere arbeidsmarktregio of met landelijke data. De cijfers worden ieder kwartaal geactualiseerd. Het dashboard is ook bereikbaar via werk.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten