Viermaandenverslag UWV: veel werk te verzetten voor UWV

geplaatst op 17 juli 2019

De economische groei is afgenomen en als gevolg hiervan groeit ook het aantal banen minder sterk. Hierdoor vindt niet iedereen (meteen) een nieuwe baan en dat ziet UWV terug in de cijfers. Het aantal lopende WW-uitkeringen nam in de eerste vier maanden van 2019 nog maar beperkt af, met 5.300. In totaal hadden eind april 2019 257.400 mensen een WW-uitkering. Dat is te lezen in het Viermaandenverslag 2019 dat UWV vandaag publiceert.

De krapte op de arbeidsmarkt is nog steeds groot en het aantal nieuwe WW-uitkeringen blijft nog wel dalen. Maar de daling (met 2.000) is minder sterk dan in voorgaande jaren. Voor de resterende maanden van 2019 en 2020 wordt voor het eerst in jaren weer een stijging van het aantal nieuwe WW-uitkeringen verwacht. Dat betekent dat er extra werk op UWV afkomt.

Meer capaciteit nodig voor persoonlijke dienstverlening

Niet iedereen kan op eigen kracht de weg terug naar werk vinden. UWV zet daarom in op gerichte, persoonlijke dienstverlening op maat aan werkzoekenden en heeft van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid extra geld gekregen om deze dienstverlening uit te breiden. UWV verwacht het afgesproken dienstverleningsniveau in 2019 te kunnen realiseren. Met het oog op de verwachte grotere instroom gaat UWV de capaciteit uitbreiden. Het werven en opleiden van de extra adviseurs zal echter wel enige tijd in beslag nemen.

Meer mensen met arbeidsbeperking aan het werk

Mede dankzij de dienstverlening van UWV vinden mensen de weg terug naar werk. In de eerste vier maanden van 2019 vonden 4.700 mensen met een arbeidsbeperking een baan; dat zijn er meer dan in de eerste vier maanden van 2018 (4.100). Onder hen zo’n 3.000 Wajongers. In diezelfde periode heeft UWV van 52.000 mensen de WW-uitkering beëindigd wegens werkhervatting in een dienstverband. Daarnaast gingen bijna 3.000 mensen aan de slag als zelfstandige.

Poortwachtersrol: 1.200 boetes en 13.200 maatregelen opgelegd

Voor UWV is de balans tussen dienstverlening en handhaving belangrijk. UWV heeft een poortwachtersrol voor de sociale zekerheid. Wie een uitkering ontvangt, heeft ook plichten. UWV controleert daarom of mensen zich houden aan de inspannings- en inlichtingenplicht. Zo werden in de eerste vier maanden 1900 boetes (1,8 miljoen euro) opgelegd voor overtredingen van de inlichtingenplicht en 13.200 maatregelen voor overtredingen van de inspanningsplicht.

Zoals afgesproken met de minister wordt er hard gewerkt aan maatregelen om WW-fraude tegen te gaan. Zo zijn profielen ontwikkeld die sinds april gebruikt worden bij het vaststellen van het recht op en continuering van WW-uitkeringen. Om de prioriteitskeuzes bij handhaving in de toekomst transparant te maken en maatregelen te treffen om bepaalde vormen van georganiseerde fraude zo veel mogelijk te voorkomen, werkt UWV aan een nieuw integraal afwegingskader dat naar verwachting eind 2019 beschikbaar is.

Wervingsactiviteiten leveren 79 nieuwe artsen op

In de eerste vier maanden van 2019 zijn 55.500 sociaal-medische beoordelingen uitgevoerd. De voorraad herbeoordelingen is nog niet afgevlakt. UWV neemt diverse maatregelen om de verzekeringsartsencapaciteit te vergroten. In de eerste vier maanden van 2019 is UWV erin geslaagd 79 artsen te werven. Wel zijn er 31 artsen vertrokken. Per saldo is daarmee al vrijwel de helft van de jaardoelstelling gehaald. Dat betekent niet dat daarmee de capaciteit automatisch vergroot is, omdat de nieuwe artsen een opleiding van vier jaar moeten volgen en de opleiding ook tijd vraagt van de beschikbare verzekeringsartsen. Daarnaast blijft UWV investeren in meer taakdelegatie en innovatieve werkwijzen.

Meer weten? Kijk op de verantwoordingssite van UWV.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten