Vanaf 1 juli alle tolkvoorzieningen bij UWV

geplaatst op 01 juli 2019

Slechthorenden, doven en doofblinden kunnen vanaf 1 juli 2019 voor het aanvragen van tolkuren terecht bij één centraal loket. Tolkgebruikers hoeven nu niet meer voor de inzet van een gebaren- of schrijftolk bij verschillende organisaties aan te kloppen. Het maakt vanaf 1 juli niet meer uit of iemand een tolk wil inzetten voor werk-, onderwijs- of privésituaties: een tolkgebruiker heeft alleen nog contact met één loket van UWV en Tolkcontact, een onderdeel van Berengroep.

Samenwerking UWV en Berengroep

Berengroep heeft via een Europese aanbesteding de opdracht gekregen om de gecentraliseerde tolkvoorziening per 1 juli uit te voeren. Berengroep neemt de voorlichting, bemiddeling en facturatie op zich. UWV behandelt de aanvragen voor een tolkvoorziening en voorziet in een bezwaarprocedure als tolkgebruikers het niet eens zijn met een UWV-beslissing. De facturatie door tolken vindt bij Tolkcontact plaats, UWV is verantwoordelijk voor de betalingen.

Prikbordfunctie behouden

Gebruikers houden per 1 juli optimale keuzevrijheid als het gaat om de keuze voor een tolk. Tolkcontact heeft de prikbordfunctie aan haar dienstverlening toegevoegd. De belangenbehartigers van tolkgebruikers gaven aan deze functionaliteit graag te willen behouden. Op het prikbord kunnen tolkgebruikers ook zelf opdrachten plaatsen waarop tolken vervolgens reageren. De tolkgebruiker maakt de keuze voor een beschikbare tolk en houdt zo de regie in handen.

Achtergrond

In Nederland maken ruim 7.500 mensen met een auditieve beperking gebruik van een tolk. Op 1 juli aanstaande wordt de Wet Centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd van kracht. Met deze wet wordt geregeld dat de tolkvoorziening voor privésituaties vanaf die datum bij UWV wordt belegd. Aanvragen voor werk- en onderwijssituaties werden al door UWV uitgevoerd. Het ontstaan van een centrale voorziening is mede op aandringen van de belangenorganisaties van tolkgebruikers en beroepsverenigingen van tolken tot stand gekomen.

Meer informatie

Zie voor meer informatie de website van uwv.nl/tolk en tolkcontact.nl. De informatie is beschikbaar in de Nederlandse gebarentaal.


Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten