UWV participeert in online kennisloket Onderzoek Vermogen Buitenland

geplaatst op 14 maart 2019

Diverse overheidsinstellingen gaan intensiever samenwerken om internationale fraude met bijstandsuitkeringen te bestrijden. Daarvoor is eerder vandaag door staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het online kennisloket Onderzoek Vermogen Buitenland ‘geopend’. Het Internationaal Bureau Fraude-informatie (IBF), onderdeel van Handhaving van UWV, is een van de deelnemers.

Bij het kennisloket is alle actuele kennis over vermogensonderzoek in het buitenland te raadplegen. Het dient eveneens als vraagbaak en meldpunt voor knelpunten in de uitvoering. Aan het loket werken partijen mee die recentelijk het samenwerkingsverband Onderzoek Vermogen Buitenland (OVB) zijn gestart. Naast IBF zijn dat de Sociale Verzekeringsbank, VNG KCHN namens de gemeenten, Divosa, de Beroepsvereniging voor Klantmanagers en SZW.

Carolien de Brabander, specialist intake bij IBF van UWV is verheugd over de start van het loket: ‘Nu internationaal handhaven hoog op de politieke agenda staat, is het online kennisloket voor ons een mooie kans om handhaven naar een hoger level te tillen.’

Overhandiging ovb       

Complex en tijdrovend

Onderzoek naar vermogen in het buitenland van bijstandsgerechtigden is even complex als tijdrovend. Maar volgens Van Ark is het wel van groot belang: ‘Voor het draagvlak van de sociale zekerheid is het van belang dat fraude met uitkeringen stevig wordt aangepakt en niet mag lonen. Dit geldt zeker voor het hebben van bezit in het buitenland, zoals een tweede huis.’ Volgens haar zetten de deelnemende partijen met de instelling van het kennisloket een belangrijke in het effectief opsporen. Maar volgens haar zijn wel aanvullende maatregelen nodig, zoals wetgeving, om zo fraude harder aan te kunnen pakken.

Dienstverlening IBF voor gemeenten kosteloos

Gemeenten kunnen voor de uitvoering van vermogensonderzoeken kosteloos gebruikmaken van de dienstverlening van het Internationaal Bureau Fraude-informatie van UWV. Volgens Carolien de Brabander weten nog te weinig gemeenten hiervan: ‘Ons doel voor dit jaar is om het IBF op de kaart te zetten, dit door de bekendheid en het bewustzijn bij gemeenten te vergroten. Met de stappen die we nu nemen zijn we goed op weg.’

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten