Rondetafelgesprek: meer inzicht uitvoeringspraktijk UWV

geplaatst op 04 februari 2019

Fred Paling (voorzitter Raad van Bestuur), Peter Lindenburg (directeur Handhaving) en Aart van der Vlist (chief information officer, CIO) nemen vandaag deel aan het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de WW-fraude door arbeidsmigranten. Tijdens deze bijeenkomst gaan Tweede Kamerleden in gesprek met deskundigen over allerlei aspecten van de fraude.

UWV wil tijdens het rondetafelgesprek de Tweede Kamer meer inzicht bieden in hoe we de werkloosheidswet uitvoeren en de manier waarop controle- en handhavingsactiviteiten daarin een plek krijgen.

Het rondetafelgesprek is live te volgen op de website van de Tweede Kamer en duurt van 10 tot 13 uur.

Position paper

Als voorbereiding op het gesprek diende UWV een zogeheten position paper in. Daarin staan enkele punten die UWV onder de aandacht van de Kamerleden wil brengen.

‘Wij onderschrijven vanzelfsprekend ten volle de noodzaak om waar mogelijk te borgen dat alleen personen die daar recht op hebben een uitkering krijgen en dat personen die een uitkering hebben zich houden aan de verplichtingen die daarbij horen’, staat er in de position paper. ‘Dit is van groot belang voor het draagvlak onder de sociale zekerheid. Binnen UWV wordt daarom steeds – binnen de beschikbare financiële mogelijkheden – gezocht naar de juiste balans tussen dienstverlening, controle en handhaving.’

Prioriteit

Ook gaat de paper in op de aandacht voor specifieke risico’s in relatie met het groeiend aantal arbeidsmigranten. ‘Het dossier heeft veelvuldig aandacht gehad maar is ten opzichte van andere handhavingsdossiers niet als bijzonder aangemerkt. Om deze reden is ook in de afstemming met SZW (ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) niet meer dan het gebruikelijke overleg gevoerd. In de toekomst zal systematisch en expliciet de prioriteitstelling worden gedeeld.’ Verder wordt de context geschetst waarbinnen UWV zijn taken uitvoert. Daarbij wordt ingezoomd op de controle en handhaving die ervoor zorgen dat er rechtmatig uitkeringen worden verstrekt.

De position paper sluit af met dat UWV ‘hoopt dat de aandacht die er de afgelopen maanden is geweest voor controle en handhaving er aan bij kan dragen dat er structureel een meer met andere partijen gedeelde en afgewogen visie ontstaat op het evenwicht tussen de dienstverlening, controle, handhaving en middelen’.

Brief minister Koolmees

Minister Wouter Koolmees (SZW) heeft vrijdag een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Daarin bespreekt hij de voortgang van de maatregelen die zijn genomen om fraude met WW-uitkeringen door arbeidsmigranten beter op te kunnen sporen en aan te pakken. ‘Er is in de afgelopen maanden veel werk verzet om de aangekondigde maatregelen om fraude door ongeoorloofd verblijf in het buitenland en verwijtbare werkloosheid aan te pakken, vorm te geven en uit te voeren’, schrijft de minister.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten