Reactie onterecht verstrekte uitkeringen aan gedetineerden

geplaatst op 04 juni 2019

In Nieuwsuur was gisteravond (maandag 3 juni) aandacht voor gedetineerden die ten onrechte een uitkering krijgen. Hieronder de volledige reactie die UWV aan Nieuwsuur heeft gegeven.

Op 1 mei 2000 is de Wet Sociale Zekerheidsrechten gedetineerden (WSG) in werking getreden. Deze Wet regelt dat personen aan wie ‘rechtens hun vrijheid is ontnomen’ zijn uitgesloten van het recht op uitkering (bij de WW was dit overigens al langer het geval). Wel kan er recht op uitkering bestaan bij bepaalde vormen van dwangopname en detentievormen die gericht zijn op terugkeer in de samenleving, zoals enkelbanddetentie. Bij de Werkloosheidwet moet de uitkering op de 1e dag van detentie stopgezet worden, bij de Arbeidsongeschiktheidswetten en de Ziektewet na een maand detentie.

Als iemand een uitkering heeft en gedetineerd wordt, dan is hij verplicht om dit bij het UWV te melden. Wanneer niet aan deze verplichting is voldaan is sprake van een overtreding en volgt sanctionering. Om niet volledig afhankelijk te zijn van de uitkeringsgerechtigde, ontvangt UWV dagelijks van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) gegevens over alle nieuwe gedetineerden. Deze signalen worden vergeleken met het uitkeringssysteem van UWV.

Er is zowel in 2017 als in 2018 intern onderzoek verricht naar de sluitendheid van dit matchingsproces. Hierbij is vastgesteld dat het matchingsproces van de Ziektewet en de Werkloosheidswet een periode niet sluitend was.

Op dit moment loopt er vervolgonderzoek bij UWV naar deze kwestie. Ook kijkt UWV wat de mogelijkheden zijn om onterecht verstrekte uitkeringen terug te vorderen.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten