Raad van Bestuur en OR: ‘We blijven in gesprek’

geplaatst op 01 maart 2019

‘Wij blijven in gesprek om te kijken of de verschillen nog te overbruggen zijn’, geven de OR en de Raad van Bestuur gezamenlijk aan in reactie op de media-berichtgeving over de IV-transitie.

De OR en Raad van Bestuur zijn al geruime tijd in gesprek over de IV-transitie, een groot verandertraject op het gebied van de inrichting van de informatievoorziening bij UWV. De Raad van Bestuur betreurt het zeer dat, alle toezeggingen en waarborgen ten spijt, de OR van mening is dat een gang naar de Ondernemingskamer nodig is, maar ziet dit met vertrouwen tegemoet. Intussen blijft de Raad van Bestuur graag in gesprek met de OR over de relevante thema’s die spelen om op die manier eventuele zorgen te kunnen wegnemen.

UWV heeft de aanbevelingen van de OR voor een belangrijk deel overgenomen, zoals de inrichting van een klankbordgroep, het oprichten van een cultuurplatform en het werken in rollen in plaats van in functies. Het bestuur laat ruimte in herontwerp en bijsturing door een praktijkjaar voor te stellen. De opvattingen van beide partijen over onder meer benoemingen op belangrijke plekken in de IV-organisatie liggen helaas uit elkaar.

De dienstverlening van UWV wordt steeds meer ondersteund door ICT, of het nu gaat om het betalen van een uitkering, het uitvoeren van een sociaal-medische beoordeling of het begeleiden van mensen naar werk. Het belang van ICT en de complexiteit daarvan nemen daardoor toe en stellen nieuwe en hogere eisen aan de IV-voortbrengingsprocessen. Om klanten te kunnen blijven bedienen, is een wendbare, effectieve en efficiënte IV-organisatie nodig. De IV-transitie is het middel om dat doel te bereiken.

De Raad van Bestuur en het IV-management zijn eensgezind over nut en noodzaak van de IV-transitie. Het merendeel van de medewerkers dat werkt conform de nieuwe IV-processen en werkwijze is enthousiast. De IV-transitie is juist een verandering die medewerkers veel mogelijkheden biedt om hun vakmanschap tot uiting te laten komen. Dat hierbij zorgen en aandachtspunten opkomen vindt de Raad van Bestuur vanzelfsprekend. Door in gesprek te blijven zet de Raad van Bestuur erop in om die zorgen weg te nemen, om zo gezamenlijk een stap naar de toekomst te zetten.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten