Maatregelen UWV na beloningsonderzoek verzekeringsartsen

geplaatst op 27 maart 2019

In opdracht van SZW is onderzoek gedaan naar de beloning van verzekeringsartsen van UWV in vergelijking tot verzekeringsartsen die in de private sector in loondienst werken en vergelijkbare medische functies.

Er is onderzocht of er verschillen bestaan in primaire en secundaire beloning, gericht op zowel beleidsmatige beloningen als praktijk(feitelijke)beloningen.

Weinig verschil in beleidsmatige beloning

De vaste beleidsmatige beloning van de onderzochte functies laat een geringe differentiatie zien (met uitzondering van medisch specialisten). De bandbreedte varieert tussen circa €81.000 en bijna €90.000. De verzekeringsarts met taakdelegatie en de huisarts zitten bovenaan deze range met respectievelijk circa €90.000 en bijna €89.000.

Praktijkbeloning loopt uiteen

De onderzochte secundaire arbeidsvoorwaarden laten grotere verschillen zien. Bedrijfsartsen, medisch adviseurs en particuliere verzekeringsartsen kunnen bijvoorbeeld op basis van excellentie en/of marktomstandigheden in aanmerking komen voor extra beloning, waardoor de praktijkbeloning in de meeste gevallen hoger is dan de beleidsmatige beloning.

Conclusie is dat de beloning van de verzekeringsartsen in de private sector en andere disciplines met een vergelijkbare functiezwaarte hoger is dan de beloning van verzekeringsartsen bij UWV.

UWV introduceert arbeidsmarkttoeslag

UWV zet een eerste stap in de richting van praktijkbeloning voor verzekeringsartsen. Bovenop bestaande cao-afspraken kent UWV per 1 mei 2019 een aanvullende nominale arbeidsmarkttoeslag van 5% toe. Deze toeslag staat voor de komende anderhalf jaar vast; in de periode 2021-2025 wordt deze jaarlijks opnieuw vastgesteld. Hoe dit voor iedere verzekeringsarts en aios in loondienst individueel uitpakt, wordt nog uitgewerkt. Aanvullend op deze arbeidsmarkttoeslag werkt de organisatie een prestatie-gerelateerde toeslag uit, die in dezelfde orde van grootte ligt. Om dit goed uit te werken is meer tijd nodig.

Guus van Weelden, lid Raad van Bestuur UWV: ‘Om de aantrekkelijkheid van UWV als werkgever te vergroten introduceren we de arbeidsmarkttoeslag. Later komen we ook nog met een prestatie-gerelateerde toeslag. Dit om in de krappe arbeidsmarkt voldoende artsen te kunnen werven en artsen die al bij UWV werken te behouden en perspectief te bieden’.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten