Kandidatenverkenner Banenafspraak: waar staan we nu?

geplaatst op 01 oktober 2019

In 2016 is de Kandidatenverkenner Banenafspraak in nauwe samenwerking met gemeenten en werkgevers ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met als doel om de doelgroep Banenafspraak inzichtelijk te maken voor werkgevers en intermediairs. Ongeveer anderhalf jaar geleden heeft UWV intern onderzoek laten doen naar de ervaringen. Hier kwamen verbeterpunten uit naar voren. Hoe staat het er anno 2019 voor?

Naar aanleiding van het rapport is een verbeterplan opgesteld. In april 2019 is daarnaast in opdracht van het ministerie een rapport opgeleverd door KPMG, waarin wordt geadviseerd om te streven naar één generieke set gegevens, die de samenwerkende partijen vervolgens kunnen ontsluiten via hun eigen systemen.

Astrid Hendriks, landelijk manager Samenwerking Gemeenten en Programma Banenafspraak: ‘De Kandidatenverkenner is een goed instrument om inzichtelijk te maken wie er onder de Banenafspraak vallen. Met dat idee hebben we de Kandidatenverkenner gebouwd en dat is gelukt. Uit het onderzoek kwam onder andere naar voren dat dit niet altijd duidelijk is voor werkgevers. Hier hebben we in onze communicatie en content voor werkgevers de afgelopen periode dan ook aandacht aan besteed. Ook is UWV erin geslaagd in 2 jaar 20.000 profielen toe te voegen en hebben gemeenten 7.000 profielen geleverd. Dit geeft echt een impuls. Ook zijn we begonnen met het aanvullen van ontbrekende gegevens. We doen dit op basis van gesprekken met kandidaten. Dit is arbeidsintensief. We zetten daarom eerst in op het compleet maken van profielen van kandidaten die direct beschikbaar zijn, de profielen van kandidaten die momenteel aan het werk zijn, worden daarna aangevuld.’

Grote aanpassingen straks in één keer doorvoeren

Resultaat van dit laatste onderzoek is dat het ministerie van SZW, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en UWV samen zijn begonnen aan het traject Verbetering uitwisseling matchingsgegevens (VUM). Eerste resultaten hiervan worden aan het eind van het eerste kwartaal 2020 verwacht. Astrid Hendriks: ’Het doen van een aantal grote aanpassingen plannen we zo, dat we hierin de uitkomsten van het VUM-traject mee kunnen nemen, zodat we alle wijzigingen in één keer goed op elkaar af kunnen stemmen.’

Kandidatenverkenner geen doel op zich

Het doel van de Banenafspraak, is om tot 2026 in totaal 125.000 banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. De Kandidatenverkenner is hierbij een hulpmiddel, geen doel op zich. De ervaring leert dat als er eenmaal via de kandidatenverkenner contact is met een werkgever in de regio, de volgende vraag om een kandidaat rechtstreeks bij het Werkgeversservicepunt wordt gesteld. Grote werkgevers nemen direct met UWV contact op om mensen te plaatsen voor werk. De Kandidatenverkenner is daarmee onderdeel van een grotere mix aan middelen om de doelgroep banenafspraak inzichtelijk te maken voor intermediairs en werkgevers.

Onderzoeksrapport kandidatenverkenner banenafspraak (pdf, 5 MB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten