IV-transitie: RvB en Ondernemingsraad sluiten convenant

geplaatst op 18 april 2019

De Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad hebben eerder vandaag overeenstemming bereikt over de IV-transitie en een convenant gesloten waarin de uitgangspunten en afspraken zijn vastgelegd. Daarmee wordt het verzoekschrift dat de OR bij de Ondernemingskamer heeft ingediend, ingetrokken.

Een van de afspraken die in het convenant (pdf, 352 kB) zijn vastgelegd, is het instellen van een praktijkjaar waarin proefondervindelijk verder invulling wordt gegeven aan de verdere IV-professionalisering. Dat wordt een jaar van leren en verbeteren, waarin de ervaringen van de werkvloer worden meegenomen in de uitrol van de IV-professionalisering. Daarbij is de inbreng van medewerkers en samenwerking met de Ondernemingsraad dus cruciaal. Over onderdelen waar partijen het over eens worden, kan dat via (kleinere) adviestrajecten gebeuren.

Praktijkjaar

De invulling van het Praktijkjaar wordt bestuurd vanuit een Praktijkjaarboard waarin zowel de IV-Board als de Ondernemingsraad vertegenwoordigd zijn.

Er zijn ook afspraken gemaakt over het instellen van een Klankbordgroep van medewerkers en daarnaast een meldpunt voor medewerkers. In het praktijkjaar wordt vinger aan de pols gehouden bij de procesimplementatie en zorgen waar nodig voor onafhankelijke toetsing door derden. Daarbij worden de geformuleerde onderzoeksvragen beantwoord en wordt gewerkt naar eventuele vervolg-besluitvorming over organisatie en functies.

Gespreksbijeenkomsten

Ida Hoornstra, voorzitter van de Ondernemingsraad is verheugd over de overeenstemming en wil nu snel slagen maken: ‘We vinden het belangrijk om snel vanuit de IV-ketens, bestuurder en Ondernemingsraad het gesprek met medewerkers te voeren over het praktijkjaar. Bij de start van het praktijkjaar organiseren we daarom gespreksbijeenkomsten.

Goede afspraken

Ook Fred Paling uit zijn tevredenheid: ‘We zijn blij dat we uiteindelijk toch met elkaar goede afspraken hebben kunnen maken. Ook hebben we geconstateerd dat we in termen van doelen niet zo ver van elkaar af staan als het soms leek. We weten ook dat het langer duurt om vertrouwen op te bouwen dan om het af te breken. De sleutel voor gezamenlijk optrekken zit in de goede dialoog en korte lijnen. We zijn vast besloten om elk vanuit onze eigen rol en verantwoordelijkheden, maar wel in samenspraak hieraan invulling te geven.’


Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten