Hans van der Vlist onafhankelijk voorzitter Audit Committee UWV

geplaatst op 25 juli 2019

Hans (J.) van der Vlist wordt de nieuwe externe voorzitter van het Audit Committee (AC) bij UWV. De positie van het AC, dat de Raad van bestuur sinds 2015 adviseert over de bedrijfsvoering, het auditbeleid en het risicomanagementbeleid van UWV, wordt dit jaar versterkt. Het benoemen van een externe onafhankelijke voorzitter draagt bij aan die versterking.

Van der Vlist (1952) heeft een lange staat van dienst bij de Rijksoverheid. Vanaf 1985 vervulde hij diverse leidinggevende functies bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Vanaf 1997 was hij onder meer directeur Financieel-Economische Zaken bij het Ministerie van Justitie, lid van de Raad voor de rechtspraak, directeur-generaal bij het Ministerie van Justitie en secretaris-generaal van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Tegenwoordig is hij directeur/consultant bij ABDTOPConsult van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. Van der Vlist heeft daarnaast meerdere toezichthoudende functies vervuld.

Van der Vlist: ’Goede dienstverlening aan burgers die steun van de overheid nodig hebben, is voor mij een belangrijke drijfveer in mijn werk. En dat moet samengaan met doelmatig en rechtmatig omgaan met belastinggeld van alle burgers.’

Taken van AC verbreed

In de Stand van de Uitvoering kondigde minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) onlangs aan dat de taken van het AC worden verbreed; het AC zal gevraagd en ongevraagd advies, inspiratie en tegenkracht aan de Raad van Bestuur UWV geven op diverse terreinen, waaronder ICT, risicomanagement en de wijze van samenwerking tussen het ministerie en UWV. Het AC kan waar nodig ook in contact treden met het departement.

De minister meldde in de brief ook de benoeming van een onafhankelijke, externe voorzitter. De benoeming van Van der Vlist gebeurt dan ook in gezamenlijk overleg met de minister. Van der Vlist is benoemd per 1 september 2019. Inclusief de nieuwe voorzitter bestaat het AC straks in totaal uit vijf externe leden. Samen moeten zij gaan zorgen voor een kritische, brede en veelzijdige externe blik op de cruciale werkprocessen van UWV. De namen van de vier andere externe leden worden later bekend gemaakt.

Vandaag werd ook bekend wie het vierde bestuurslid van de Raad van bestuur wordt. Lees hier het nieuwsbericht.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten