Bevindingen accountantsdienst naar de werkwijze Groningen

geplaatst op 29 maart 2019

In februari berichtte RTL Nieuws over een manier van werken op het UWV-kantoor in Groningen waarbij beoordelingen werden verricht door sociaal-medisch verpleegkundigen, in plaats van door verzekeringsartsen. Naar aanleiding daarvan heeft de interne accountantsdienst van UWV onderzoek gedaan naar deze werkwijze.

Vandaag zijn de bevindingen van de accountantsdienst samen met een bestuurlijke reactie van UWV en een reactie van minister Koolmees naar de Kamer gestuurd.

Inhaalactie

Op het UWV-kantoor in Groningen werd een inhaalactie uitgevoerd. Het ging daarbij om dossiers van ca. 3.000 mensen aan wie in de periode 2006 t/m 2010 op medische gronden een zogenoemde 80-100% WIA-uitkering is toegekend en die daarna onterecht buiten beeld zijn geraakt. De centrale vraag voor de herbeoordeling was of de betrokkenen inmiddels duurzaam volledig arbeidsongeschikt zijn en daardoor recht hebben op een IVA-uitkering. IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. In de meeste gevallen zaten de betrokkenen al ruim 10 jaar in de WIA. Het lag daarom in de lijn der verwachting dat er in het merendeel van de gevallen ondertussen sprake was van IVA-recht. Per februari waren ruim 2.600 van de 3.000 dossiers afgehandeld, waarbij een groot deel inderdaad een IVA-uitkering kreeg toegekend.

Werkwijze

In Groningen werd voor deze specifieke groep een manier van werken gehanteerd op basis van een bijzondere vorm van taakdelegatie. Sociaal-medisch verpleegkundigen verrichten activiteiten onder verantwoordelijkheid van een verzekeringsarts. De sociaal-medisch verpleegkundigen zijn BIG-geregistreerd en mogen met medische gegevens omgaan bij het verrichten van taken die door de verzekeringsarts aan hen zijn gedelegeerd. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de verzekeringsarts.

Taakdelegatie wordt door UWV – net als elders in de eerste- en tweedelijnsgeneeskunde – beschouwd als een professionele en juridisch correcte werkwijze.

Reactie op het onderzoek

Hoewel de medewerkers in Groningen hun werkwijze met de beste bedoelingen hebben ontwikkeld, moeten we uit het onderzoek van de accountantsdienst concluderen dat deze niet voldeed aan de voorschriften en protocollen die binnen UWV gelden. Uit een eerste steekproef van 100 dossiers blijkt dat er inhoudelijk juiste beslissingen zijn genomen ten aanzien van het toekennen van IVA-uitkeringen. UWV zal aanvullend onderzoek doen om een statistisch verantwoorde uitspraak te kunnen doen over de gehele groep. We vertrouwen erop dat dit onderzoek het beeld bevestigt dat er – ondanks de gehanteerde werkwijze – toch inhoudelijk juiste beslissingen over het bestaan van een recht op IVA-uitkering zijn genomen. Wij constateren daarnaast dat het bestaande systeem van professionele afstemming in dit geval onvoldoende gewerkt heeft en zal worden aangescherpt.

De werkwijze in Groningen is inmiddels in lijn gebracht met de voorschriften.

Lees het onderzoek van de accountantsdienst en de bestuurlijke reactie van UWV.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten