Achtmaandenverslag UWV: meer persoonlijke dienstverlening

geplaatst op 26 november 2019

UWV biedt steeds meer persoonlijke dienstverlening. Dat geldt zowel voor de dienstverlening aan WW’ers als aan mensen met een WIA- of Wajong-uitkering. Dat is een belangrijke constatering uit het Achtmaandenverslag dat UWV vandaag publiceert. UWV sluit daarmee steeds meer aan bij de wens van de meeste mensen om bij ingrijpende en complexe zaken persoonlijk geholpen te worden.

Eind augustus waren er 236.600 lopende WW-uitkeringen. De instroom in de WW nam de afgelopen jaren flink af, mede dankzij de gunstige situatie op de arbeidsmarkt, maar aan die daling lijkt inmiddels een einde gekomen. Het aantal nieuwe uitkeringen daalde in de eerste acht maanden nog wel licht in vergelijking met een jaar geleden, maar de verwachting is dat de instroom eind 2019 en in 2020 weer zal toenemen, omdat de economie minder hard groeit.

Meer mensen met arbeidsbeperking aan het werk

Mede dankzij de dienstverlening van UWV vinden mensen de weg terug naar werk. In de eerste acht maanden van 2019 vonden 9.300 mensen met een arbeidsbeperking een baan; dat zijn er meer dan in de eerste acht maanden van 2018 (8.900). Onder hen zo’n 6.100 Wajongers. In diezelfde periode heeft UWV van 111.600 mensen de WW-uitkering beëindigd wegens werkhervatting in een dienstverband.

Meer fraudemeldingen door grotere alertheid

Voor UWV is de balans tussen dienstverlening en controle belangrijk. Wie een uitkering ontvangt, heeft ook plichten. UWV controleert daarom of mensen zich houden aan de inspannings- en inlichtingenplicht. Zo werden in de eerste acht maanden 3300 boetes (2,9 miljoen euro) opgelegd voor overtredingen van de inlichtingenplicht en 25.100 maatregelen voor overtredingen van de inspanningsplicht.

Het aantal fraudemeldingen is de eerste acht maanden van dit jaar fors toegenomen. Dit is waarschijnlijk het gevolg van de invoering van een nieuw, eenvoudiger meldingsformulier, de workshops fraudealertheid die binnen UWV gehouden zijn en mogelijk ook de media-aandacht voor UWV en handhaving. UWV is inmiddels druk bezig met het werven en opleiden van nieuwe medewerkers.

Werving verzekeringsartsen blijft prioriteit

In de eerste acht maanden van 2019 zijn 106.115 sociaal-medische beoordelingen uitgevoerd. Dat is meer dan in de eerste acht maanden van 2018, maar minder dan begroot, waardoor de voorraden en achterstanden zijn opgelopen tot boven het niveau van eind 2018. Dat komt onder meer door de stijging van het aantal WIA-aanvragen, waarvan de behandeling veel meer tijd vraagt dan die van andere beoordelingen. UWV blijft daarom intensief nieuwe artsen werven – het aantal inzetbare artsen is gestegen van 731 fte’s eind 2018 naar 762 fte’s eind augustus 2019. Daarnaast zijn extra maatregelen nodig om de productiviteit van de beschikbare capaciteit te verhogen, zoals uitbreiding van taakdelegatie en innovatieve werkwijzen.

Meer weten? Kijk op de verantwoordingssite van UWV.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten