Viermaandenverslag UWV: conjunctureel herstel zichtbaar in cijfers UWV

geplaatst op 23 juli 2018

De economie trekt aan en dat ziet UWV ook terug in de cijfers. In de eerste vier maanden van 2018 nam het aantal nieuwe én lopende WW-uitkeringen aanzienlijk af. Daarnaast biedt UWV voor uitkeringsgerechtigden die moeilijker hun weg naar de arbeidsmarkt vinden extra persoonlijke ondersteuning. Dit blijkt uit het UWV Viermaandenverslag 2018.

Het aantal nieuwe WW-uitkeringen is in de eerste vier maanden van 2018 met 17% afgenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2017. Het aantal lopende WW-uitkeringen was eind april 2018 22% lager dan een jaar daarvoor.

In de eerste 4 maanden van 2018 voerde UWV meer dan 40.000 werkoriëntatiegesprekken met WW’ers. Dit betekent dat UWV aan tafel heeft gezeten met 91% van alle klanten die voor zo’n gesprek in aanmerking komen. UWV is in 2017 gestart met het bieden van activerende dienstverlening aan mensen met een arbeidsbeperking. UWV heeft met 84% van de groep met een WIA/WGA-uitkering die in 2017 en 2018 is ingestroomd, inmiddels minimaal 1 gesprek per jaar gevoerd. De cijfers passen binnen het streven van UWV om klanten op basis van een persoonlijk gesprek dienstverlening op maat te bieden.

In de eerste vier maanden van 2018 heeft UWV van 62.600 mensen de WW-uitkering beëindigd wegens werk gerelateerde redenen. In de eerste vier maanden van 2018 vonden 4.100 mensen met een arbeidsbeperking een baan; dat zijn er 100 meer dan in de eerste vier maanden van 2017. Onder hen waren 2.700 Wajongers, 200 meer dan een jaar geleden. Dit is een mooi resultaat, omdat Wajongers die nog geen werk hebben steeds vaker behoren tot de groep met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt.

UWV heeft in de eerste vier maanden van 2018 bijna 53.000 sociaal-medische beoordelingen uitgevoerd. Eind april was er sprake van een achterstand van 22.400 beoordelingen. Na de afronding van de herindeling van Wajongers moeten er in 2018 vooral beoordelingen worden uitgevoerd die meer capaciteit vergen. Complicerende factor is dat UWV relatief veel onervaren artsen in dienst heeft die meer tijd nodig hebben voor complexe (her)beoordelingen.

Mobiliteit

UWV wil een wendbare organisatie zijn met medewerkers die gezond, weerbaar en mobiel zijn. Bij reorganisaties streven we ernaar om boventalligheid zo veel mogelijk te voorkomen en uitstroom op andere manieren te laten verlopen; denk aan natuurlijke uitstroom en vroegtijdige doorstroming naar nieuwe of andere taken en rollen. Dankzij het actieve preventieve beleid zijn er in de eerste vier maanden van 2018 slechts vier medewerkers boventallig geworden.

Meer weten over de ontwikkelingen die zich voordeden van januari tot en met april 2018? Bekijk de actuele informatie op de verantwoordingssite van UWV.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten