UWV zoekt grensoverschrijdend naar juiste match op de arbeidsmarkt

geplaatst op 20 september 2018

UWV start samen met verschillende gemeenten, werkgevers en onderwijsinstellingen in Nederland en België het project Skills Navigator. De partijen willen de arbeidsmarktmatch in de grensregio nu en in de toekomst verbeteren.

Interreg VN Logo 640x540

‘21st century skills’ zijn vaardigheden die steeds belangrijker worden op de arbeidsmarkt. Zo vragen werkgevers vaker naar digitale skills. In Antwerpen, Gent, Terneuzen en Rotterdam brengt het project Skills Navigator de gevraagde competenties van nu en de toekomst in beeld. Er wordt bijvoorbeeld gekeken welke banen verdwijnen, welke banen blijven en welke competenties daarvoor nodig zijn. Werkgevers kunnen met opleidingen en subsidies in een zogenoemd werkgeversarrangement de brug slaan tussen de werkzoekende, de opleiding en de eigen werkvloer.

Match in grensregio verbeteren

Op de arbeidsmarkt in de grensregio is de mismatch tussen vraag en aanbod een knelpunt. Dit uit zich vooral in tekorten aan (technisch) geschoold personeel. De competenties van mensen sluiten niet altijd even goed aan op de arbeidsvraag. Daarnaast verschillen de functie-eisen van een werkgever in Nederland en België door een verschil in opleiding en wet- en regelgeving. Het project brengt de initiatieven en instrumenten uit Nederland en België samen en ontwikkelt activiteiten om het arbeidspotentieel in de grensregio beter te benutten.

Meer informatie

Skills Navigator is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma. Het programma krijgt financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer informatie.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten