UWV spant zich in om onterecht betaalde uitkeringen terug te vorderen

geplaatst op 07 maart 2018

WNL bericht dat UWV een deel van onterecht betaalde uitkeringen nooit weet terug te vorderen. Hierbij licht UWV het incassobeleid toe.

In 2016 hebben 1,4 miljoen mensen voor korte of langere tijd een uitkering ontvangen. UWV keerde in totaal 20,5 miljard euro uit aan uitkeringen.
 
UWV stelt zich ten doel zoveel mogelijk uitstaande vorderingen te incasseren. UWV spant zich dan ook minimaal 10 jaar in om binnen de wettelijke kaders zoveel mogelijk van de onterecht verstrekte uitkeringen en boetes terug te halen. Na een periode van 5 jaar invorderen wordt een incassoratio van circa 92% gerealiseerd, daarna worden nog verdere incassopogingen ondernomen.  UWV maakt daarbij gebruik van betalingsregelingen en/of verrekening met de uitkering. Bij het bepalen van de afloscapaciteit (in het kader van een betalingsregeling) wordt rekening gehouden met de beslagvrije voet.  
 
Er zijn echter ook situaties waarin UWV afziet (of moet afzien) van (verdere) invordering.
  • UWV werkt mee aan (wettelijke) schuldsaneringstrajecten waar onder bepaalde voorwaarden kwijtschelding van een restant van de vordering onderdeel uitmaakt.
  • Bij overlijden van de debiteur zal UWV, als de boedel niets oplevert en er is geen verhaal op erfgenamen mogelijk, overgaan tot het afboeken van de (resterende) terugvordering.
  • Als debiteuren jarenlang, na regelmatig onderzoek door UWV, onvindbaar zijn, kan UWV besluiten om niet (verder) in te vorderen.
  • Na regelmatig onderzoek door UWV blijkt er jarenlang geen afloscapaciteit te zijn.
In gevallen waar bijvoorbeeld door een vergissing van UWV een uitkering onterecht is verkregen en door gehele terugvordering een problematische schuldensituatie zou ontstaan of verergeren, houdt UWV rekening met iemands financiële en persoonlijke omstandigheden.
 
De cijfers die WNL heeft gekregen, betroffen een periode van 5 jaar (2012-2017) met percentages van de teruggevorderde bedragen over die jaren. Daarbij wordt duidelijk dat de geïncasseerde bedragen in de loop van de jaren geleidelijk oplopen. Boetes en terugvorderingen worden immers niet per definitie in het jaar van ontstaan geïncasseerd. 

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten