UWV: Realisatie hoger beveiligingsniveau werkgeversportaal met eHerkenning

geplaatst op 30 oktober 2018

UWV is al geruime tijd met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in overleg over het verder verhogen van het beveiligingsniveau van het Werkgeversportaal. UWV werkt in lijn met de aanbeveling van de Autoriteit Persoonsgegevens met hoge prioriteit aan de volledige implementatie van het gestandaardiseerde, overheidsbrede inlogsysteem eHerkenning. Dit inlogsysteem maakt het mogelijk tweefactor-authenticatie te gebruiken. Dat betekent dat werkgevers straks naast een gebruikersnaam en wachtwoord inloggen met bijvoorbeeld een cijfercode. Het streven is om eHerkenning volledig gerealiseerd te hebben voor 1 november 2019.

UWV neemt de beveiliging van persoonsgegevens uiterst serieus, zo ook op het werkgeversportaal. UWV heeft bewust gekozen voor eHerkenning omdat het hiermee aansluit bij de rijksbrede standaard voor de beveiliging van het digitale berichtenverkeer zoals naar verwachting vastgesteld gaat worden in de Wet digitale overheid. 

De tijd die UWV neemt voor de invoering van eHerkenning is nodig vanwege de technische implementatie, de zorgvuldigheid waarmee de ingebruikname moet gebeuren en de adoptie door werkgevers. UWV is de eerste grote uitvoeringsorganisatie die eHerkenning op dit hoge beveiligingsniveau invoert. Werkgevers die willen inloggen moeten op het portaal naast het invoeren van een wachtwoord dan ook gebruikmaken van een cijfercode. 

De AP heeft urgentie gevraagd voor de realisatie van eHerkenning op uiterlijk 31 oktober 2019. Indien dit niet wordt gerealiseerd, zal UWV een dwangsom aan de AP moeten betalen. UWV stelt alles in het werk eHerkenning zo snel mogelijk op het werkgeversportaal te realiseren.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten