UWV publiceert nieuwe kwartaalrapportages banenafspraak en beschut werk

geplaatst op 30 januari 2018

Tussen eind 2012 en het derde kwartaal van 2017 hebben werkgevers 24.155 extra banen via een regulier dienstverband en 8.988 extra banen via een uitzendcontract of detachering gerealiseerd in het kader van de banenafspraak. Dit is iets boven de doelstelling van 33.000 extra banen die is geformuleerd voor heel 2017. Dit blijkt uit de vandaag verschenen kwartaalrapportages banenafspraak en beschut werk van UWV.

Uit de rapportage beschut werk blijkt dat tot en met 30 juni 2017 1.263 mensen een positief advies beschut werk ontvingen van UWV; 735 mensen met een positief advies hadden aan het einde van het derde kwartaal een baan. Tot en met 31 december 2017 gaf UWV 3.139 adviezen af in de het kader van beschut werk: 2.155 hiervan waren positief.

Inzicht in ontwikkeling banenafspraak en beschut werk

Gemeenten, werkgevers en andere betrokkenen hebben behoefte aan inzicht in de voortgang van de banenafspraak en beschut werk op regionaal niveau. Daarom publiceert UWV ieder kwartaal vier rapportages:

  • De regionale trendrapportage banenafspraak geeft aan hoe de omvang van de doelgroep banenafspraak zich ontwikkelt en hoeveel banen er in de definitie van de banenafspraak per arbeidsmarktregio gerealiseerd zijn. 
  • De factsheet banenafspraak (pdf, 4 MB) is bedoeld als verdieping op de regionale trendrapportage banenafspraak en zoomt vooral in op (het verloop van) het aantal werkzame personen. 
  • De publicatie transparantie van klantprofielen (pdf, 976 kB) geeft inzicht in de ontwikkeling van het aantal mensen behorende tot de doelgroep van de banenafspraak dat door UWV en gemeenten (anoniem) voor het voetlicht wordt gebracht. 
  • De rapportage beschut werk (pdf, 2 MB) heeft als doel om arbeidsmarktregio’s te informeren over de voortgang van het aan het werk helpen van mensen die aangewezen zijn op beschut werk: mensen die zoveel (structurele) begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig hebben, dat niet van een reguliere werkgever mag worden verwacht dat hij deze mensen in dienst neemt.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden in een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden (pdf, 264 kB) over de regionale rapportages. 

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten