UWV en SZW maken afspraken over aanpak WW-fraude

geplaatst op 12 oktober 2018

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ging gisteren (donderdag 11 oktober) in debat met de Tweede Kamer over de fraude met WW-uitkeringen door arbeidsmigranten. Ook ging hij in op hoe UWV omgaat met meldingen en opsporingen van fraude. In het debat lichtte hij de maatregelen toe die UWV met het ministerie van SZW heeft afgesproken om fraude beter te bestrijden. Een paar van die maatregelen zijn intensievere controle op adressen, registratie van tussenpersonen en een extern onderzoek naar de frauderisico’s in de uitvoering van de WW.

UWV en de minister benadrukken dat fraude onacceptabel is en dat die nooit mag lonen. ‘We zien echter dat mensen misbruik maken van ons sociale zekerheidsstelsel,’ zegt Raad van Bestuur-voorzitter Fred Paling. ‘Daarom nemen wij maatregelen om fraude beter te bestrijden, zoals extra inzet van handhaving op controle WW omdat die de afgelopen jaren niet de nodige prioriteit heeft gehad. Deze aanpak stemmen we nauw af met het ministerie van SZW.’

Maatregelen

UWV en het ministerie hebben hard gewerkt om te kijken naar wat voor maatregelen nodig zijn om de fraude met WW-uitkeringen beter te voorkomen en op te sporen.

Hieronder een greep uit de maatregelen die gericht zijn op het beter controleren van adressen en tussenpersonen:

  • Inschrijving op een adres bij de gemeente (BRP) is leidend
  • Scherper toezicht op gebruik van verblijf- of correspondentieadres
  • Beter controleren of iemand echt in Nederland verblijft
  • Adressen waarop meerdere WW-uitkeringen worden verstrekt, worden nader onderzocht
  • UWV sluit aan bij Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA)
  • Papieren WW-aanvraag wordt aangepast, zodat kan worden aangegeven wat voor soort adres wordt opgegeven
  • UWV gaat werken aan de registratie van tussenpersonen
  • Ook komt er overleg met tussenpersonen over mogelijke samenwerking bij voorkomen fraude
  • Waar nodig meer persoonlijk contact met uitkeringsgerechtigden, eventueel met tolk

Extern onderzoek

Ook komen er externe onderzoeken. Eén naar de frauderisico’s in de uitvoering van de WW. En één naar de wijze waarop UWV haar openheid en integriteit heeft geregeld. Daarnaast gaat de Accountantsdienst van UWV een audit uitvoeren op de afhandelingen van fraudemeldingen (intern en extern).

Minister Koolmees zei tijdens het debat dat hij de informatie over fraude en handhaving van het UWV richting de Tweede Kamer anders gaat inrichten. Hij wil de Kamer uitgebreider informeren over alle vormen van fraude die UWV tegenkomt. Ook wil hij om tafel met SVB, Belastingdienst en UWV om van elkaars fraudeaanpak te leren.

De minister zegde tijdens het debat toe de Tweede Kamer binnenkort via een brief te informeren over wanneer de maatregelen worden ingevoerd. Ook kondigde hij aan de Kamer in januari 2019 te informeren over de eerste resultaten.

Balans tussen middelen

‘We zoeken steeds naar de meest optimale balans tussen geld, dienstverlening en controle’, zegt RvB-voorzitter Fred Paling. ‘Dat is overigens niet nieuw, dat is altijd al onze opdracht geweest. Ik herken dan ook de context die de minister in zijn brieven en tijdens het debat schetst over de opgaaf waar UWV de laatste jaren voor stond.’ 

Minister Koolmees gaf tijdens het debat voorbeelden van hoe moeilijk de praktijk soms is voor UWV-medewerkers. Ook legde hij uit dat er wel degelijk wordt gecontroleerd op WW-aanvragen. Vorig jaar waren er zo’n 460.000 aanvragen waarvan een kleine 70.000 (15%) door controle en beoordelingen werd afgewezen. 

Fred Paling: ‘De minister en ik zien dat medewerkers zich elke dag met grote betrokkenheid en deskundigheid inzetten.’ Koolmees: ‘Ik wil ook begrip voor de 18.000 UWV-medewerkers die elke dag bezig zijn met het op tijd verstrekken van uitkeringen aan mensen voor wie ze bedoeld zijn en de pech hebben buiten hun schuld even geen werk te hebben.’

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten