Partner bevallen? Vanaf 2019 recht op extra geboorteverlof

geplaatst op 14 november 2018

Nu ook de Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) hebben partners na de geboorte van hun kind recht op extra verlof. Vanaf 1 januari 2019 krijgen zij in plaats van twee dagen betaald geboorteverlof eenmaal de wekelijkse arbeidsduur. Vanaf die datum wordt ook het geboorteverlof voor adoptie- en pleegzorgverlof uitgebreid: van 4 naar 6 weken.

De werkgever betaalt dit geboorteverlof. De werknemer kan deze verlofdagen naar eigen inzicht opnemen en aanvragen bij de werkgever. Maar moet dit wel doen binnen 4 weken nadat het kind thuis is. Is er iets geregeld in een cao? Dan gelden die afspraken tot uiterlijk 1 juli 2019. Daarna heeft elke werknemer recht op eenmaal de wekelijkse arbeidsduur. Zo krijg je als je fulltime werkt 5 dagen verlof.

Aanvullend geboorteverlof vanaf 2020

Vanaf 1 juli 2020 kunnen partners ook aanvullend geboorteverlof opnemen. Dat betekent dat ze in het eerste half jaar een kraamverlof van maximaal 5 weken kunnen opnemen met een uitkering van 70% van hun maximale dagloon. De werknemer moet deze verlofweken opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. Voorwaarde is wel dat een werknemer eerst het geboorteverlof van eenmaal de wekelijkse arbeidsduur per week opneemt.

Ook moet een werknemer het verlof in hele weken aanvragen. In overleg met de werkgever kan de werknemer het aanvullend verlof over een langere periode dan 5 weken spreiden. Ook is het mogelijk om minder dan 5 weken aanvullend geboorteverlof op te nemen.

Aanvullend geboorteverlof aanvragen

Partners kunnen het aanvullende geboorteverlof aanvragen bij hun werkgever. De werkgever betaalt de werknemer ten minste 70% van het maximale dagloon. De werkgever krijgt dit op zijn beurt vergoed van UWV. Voor de aanvraag geldt een ruime periode: van 4 weken voorafgaand aan de eerste dag van het aanvullend geboorteverlof tot 4 weken na afloop van de laatste dag van het verlof.

Meer informatie

Extra informatie over de wet WIEG vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten