Ontwikkelingen in de sociale zekerheid van 2017

geplaatst op 11 april 2018

De economische vooruitzichten blijven rooskleurig. Dit is terug te zien in de sterke daling van de WW-instroom en het aantal WW-uitkeringen dat eind 2017 is gedaald tot 330.000. Wat zijn de ontwikkelingen in de sociale zekerheid in 2017?

Vandaag presenteert UWV het jaarverslag 2017. In een speciale uitgave van UWV Kennisverslag bespreken we de ontwikkelingen van de socialezekerheidswetten die onder verantwoordelijk van UWV vallen. Zoals de instroom in de WIA en de WW en de werkhervatting vanuit de WW.

Belangrijkste resultaten

  • Het aantal WW-uitkeringen is in 2017 met 82.000 (20%) afgenomen; in 2018 verwachten we opnieuw een forse afname.
  • In 2017 werkten ruim 96.000 van de 330.000 WW’ers (bijna 30%) met behoud van een gedeeltelijke WW-uitkering.
  • In 2017 is de instroom in de WIA verder toegenomen (+4%). Deze stijging is wel fors minder dan in 2016 en de stijging wordt elk kwartaal kleiner.
  • De toename van de instroom in de WIA zit in 2 groepen: door het langer doorwerken en de verhoging van de pensioenleeftijd neemt de instroom van ouderen toe (+14%) en we zien een toename van de instroom bij de groep mensen met een vast dienstverband (+7%).

Inkomstenverrekening Wwz

Per 1 juli 2015 is een systeem van inkomstenverrekening ingevoerd als onderdeel van de Wet werk en zekerheid (Wwz). Als een WW-gerechtigde vóór de invoering van de Wwz (deels) ging werken, werd het aantal uren in mindering gebracht op de WW-uitkering. In de nieuwe regeling behouden mensen een aanvulling via de WW, waardoor zij eerder een baan accepteren tegen een lager loon.

Uit het Kennisverslag blijkt dat door de invoering van de inkomstenverrekening in de WW er grote verschuivingen optreden in redenen voor beëindiging van de WW-uitkering. Hierdoor lijkt het alsof er minder mensen weer aan het werk gaan. Dit zijn echter vooral statistische verschuivingen, want hoewel de administratieve reden van beëindiging veranderd is, zijn het nog steeds beëindigingen die gepaard gaan met werkhervatting.

Ook zien we dat de betekenis van het begrip werkhervatting in de WW is veranderd door de invoering van de inkomstenverrekening. Er is daarom een andere opzet van de WW-statistiek nodig die een beter beeld geeft van werkhervatting. UWV onderzoekt dit.

Maandelijkse uitgave UWV Kennisverslag

UWV publiceert iedere maand een Kennisverslag van een van de kennisadviseurs van UWV. Geïnteresseerden worden via een e-mail alert direct op de hoogte gebracht van de nieuwe publicatie.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten