Minder arbeidsplaatsen bij UWV door daling WW

geplaatst op 01 februari 2018

Door het aantrekken van de Nederlandse conjunctuur loopt het aantal aanvragen voor een WW-uitkering snel terug. Binnen de divisie van UWV die de uitkeringen toekent, zal het aantal arbeidsplaatsen daardoor krimpen. Verschillende maatregelen moeten voorkomen dat medewerkers uiteindelijk boventallig worden.

De Nederlandse economie groeit sneller dan eerder verwacht. In 2017 ontving UWV nog 430.000 nieuwe WW-aanvragen, in 2020 zullen dat er nog geen 300.000 zijn. Door verdere automatisering kan UWV  bovendien de WW-dienstverlening efficiënter uitvoeren. 

Boventalligheid voorkomen

Peter van Stempvoort, directeur van de divisie uitkeren van UWV over de afname van het werkaanbod: ‘Als het slecht gaat met de economie, dan stijgt het aantal WW-uitkeringen en moeten we alle zeilen bijzetten. Gaat het goed met de economie, dan moeten we daar ook op anticiperen. We willen boventalligheid op termijn zoveel mogelijk voorkomen door medewerkers nu al te ondersteunen bij het zoeken naar een functie op een andere plek, binnen of buiten de organisatie.  Zo kunnen medewerkers met een pre-mobiliteitsstatus in overleg met hun leidinggevende gebruik maken van regelingen die normaal pas ingezet kunnen worden bij boventalligheid. Zoals  voorrang bij interne vacatures, een proefplaatsing of scholingsvoorzieningen.’   

In totaal gaat het om circa 470 fte op 1 januari 2021. De vermindering van het aantal arbeidsplaatsen zal gefaseerd verlopen, in overleg met de medezeggenschapsraad. De teruggang van het aantal arbeidsplaatsen zal ook worden gerealiseerd door natuurlijk verloop. 


Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten