Meer aandacht nodig voor relatie schulden en werk bij mensen met licht verstandelijke beperking

geplaatst op 03 juli 2018

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben meer moeite dan anderen om aan het werk te komen en te blijven. Dat geldt in het bijzonder als zij daarnaast ook financiële problemen of schulden hebben. Bovendien blijkt dat professionals die hen begeleiden bij het vinden van werk of bij schuldhulpverlening LVB-problematiek regelmatig niet herkennen en niet voldoende weten hoe die beperking doorwerkt op het gedrag van mensen. Een gezamenlijke aanpak kan helpen om hen effectievere ondersteuning te bieden. Dat staat in het vandaag verschenen onderzoeksrapport ‘LVB, werk en schulden’. Het onderzoek is uitgevoerd door de Hogeschool Utrecht, Hogeschool Leiden, SBCM en MEE NL en is gefinancierd door UWV.

De onderzoekers constateren dat de impact van financiële problemen bij zowel mensen met als zonder een licht verstandelijke beperking groot is. Schuldenproblematiek geeft stress en zorgen en werkgevers reageren heel verschillend als de problemen aan het licht komen. De geringere zelfredzaamheid van mensen met een licht verstandelijke beperking brengt met zich mee dat het voor deze groep bovendien moeilijker is ontstane schuldenproblematiek te beheersen en escalatie te voorkomen. Daarbij hebben zij eerder de neiging om na een hulpverleningsteleurstelling geen tweede poging meer te wagen. Terwijl het voor deze groep juist des te belangrijker is om zo snel mogelijk en in één keer op de juiste plek terecht komen.

Eenduidige aanpak ontbreekt

Een belangrijke bevinding van het onderzoek is dat professionals die mensen met een licht verstandelijke beperking begeleiden bij werk of schulden regelmatig de bijhorende problematiek niet herkennen en niet goed weten hoe zij daar het beste mee om kunnen gaan. Ook stemmen professionals hun interventies op beide leefgebieden vaak niet af op elkaar en adviseren ze soms zelfs tegenstrijdig. De onderzoekers geven aan dat dit verband houdt met twee naast elkaar bestaande scholen over de uitvoeringspraktijk. De ene is van mening dat mensen met problematische schulden ruimte moeten krijgen om deze te stabiliseren alvorens er maximaal wordt ingezet op arbeidstoeleiding. De andere vindt dat maximale inzet op werk de eerste stap is in het oplossen van de schuldenproblematiek.

De onderzoekers achten het van belang dat er meer duidelijkheid komt over wat de meest effectieve aanpak is. Zij bevelen aan dat professionals vaker en beter kennis vanuit de verschillende aandachtsgebieden met elkaar delen en bij voorkeur een integrale aanpak ontwikkelen, zodat interventies elkaar versterken in plaats van in de weg staan.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten