G40 en UWV: ‘Bruggen slaan voor herkenbaarheid in de regio’

geplaatst op 05 oktober 2018

Gemeenten, onderwijsinstellingen en UWV moeten vaker de handen ineen slaan om werkzoekenden aan een passende baan te helpen in de regio. Minder regels en een grotere herkenbaarheid van publieke organisaties voor bedrijven en burgers zijn daarbij essentieel, zo concluderen wethouders, UWV-regiomanagers en vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen en bedrijfsleven tijdens het symposium De Kracht van de Regio op 4 oktober.

De ruim 70 aanwezigen zijn in het Akoesticum in Ede bij elkaar om gezamenlijk te onderzoeken wat de partijen op regionaal niveau kunnen doen om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen. Het symposium is een initiatief van UWV en het G40-stedennetwerk. Over één zaak is iedereen het eens: gemeenten dienen over hun eigen grenzen heen te reiken om dit te realiseren.

Ook staatssecretaris van Sociale Zaken & Werkgelegenheid Tamara van Ark, aanwezig in Ede, benadrukt het belang van regionale samenwerking op het gebied van participatie, leren, werken en ondernemen. ‘De arbeidsmarkt is bij uitstek een regionale markt. De meeste werkgelegenheid vinden we bij het midden- en kleinbedrijf. Deze bedrijven zijn geworteld in de regio en lopen vaak aan tegen het probleem dat de infrastructuur voor het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van werk, verschilt per gemeente. Er zijn teveel verschillende instanties en regelgevingen die een goeie match belemmeren. Met name mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn hier de dupe van.’

Betere herkenbaarheid

De herkenbaarheid van partijen voor burgers en bedrijven kan en moet beter, zo menen de meeste aanwezigen. Er zijn teveel verschillende loketten, initiatieven en (subsidie)regelingen die maken dat de gemiddelde klant door de bomen het bos niet meer ziet. Directeur UWV WERKbedrijf Tof Thissen pleit voor meer herkenbaarheid en één logische plek in de regio waar iedere burger of ondernemer zich kan melden en waar alle partijen nauw samenwerken. ‘Veel mensen hebben geen idee wat de mogelijkheden zijn en bij welk loket ze zich voor wat moeten melden. Het is onze plicht – zeker voor de minder zelfredzamen in deze samenleving – om herkenbaar en toegankelijk te zijn. Liefst onder één noemer zoals ook de politie, brandweer en bijvoorbeeld basisscholen dat zijn.’

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten