Eenvoudige interventie vergroot werkkansen administratief medewerkers

geplaatst op 10 december 2018

Vorige week wonnen vier medewerkers van de UWV Denktank Gedragsbeïnvloeding de eerste prijs bij de NudgeChallenge van de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP) met het idee om met behulp van gedragswetenschappelijke inzichten de kansrijkheid van werkzoekenden te vergroten. In het nieuwe UWV Kennisverslag leest u hoe zij met een praktijkexperiment onder oudere werklozen met een arbeidsverleden als administratief medewerker op maximaal mbo-niveau bewezen dat een eenvoudige interventie ervoor kan zorgen dat deze WW’ers in hun zoektocht naar een baan ook kijken naar andere, meer kansrijke, beroepen.

Voor werkzoekenden uit bepaalde beroepsgroepen is het lastig om nieuw werk te vinden, omdat er door technologische verandering en robotisering werkgelegenheid verdwijnt. Oudere werkzoekenden uit deze groepen hebben het extra moeilijk: werkgevers nemen ouderen minder vaak aan dan jongeren. De onderzoekers brachten in kaart welke factoren oudere werkzoekenden die afkomstig zijn uit een administratief beroep belemmeren om breder naar werk te zoeken. Om het gedrag van deze werkzoekenden te veranderen ontwikkelde UWV vervolgens een gedragsinterventie in de vorm van een Werkmapbericht met bijlage, waarin wordt ingespeeld op de ervaren (gedrags)belemmeringen. De werkzoekende krijgt een overzicht van concrete kansrijke overstapberoepen te zien, waarbij duidelijk wordt dat er voor deze overstapberoepen waarschijnlijk geen aanvullende opleiding nodig is. Om het zelfvertrouwen van de werkzoekende verder te vergroten, sluit de bijlage af met het succesverhaal van een voormalig werkzoekende met een vergelijkbare achtergrond die ondanks zelfbenoemde belemmeringen ander werk vond.

Resultaten

Uit de resultaten van het praktijkexperiment blijkt dat werkzoekenden die dit bericht ontvingen in de 2 weken daarna 37% vaker naar vacatures in kansrijkere beroepen zochten dan vergelijkbare werkzoekenden die het bericht niet ontvingen (de controlegroep). Bovendien solliciteerden zij 8% minder vaak op administratieve vacatures dan de controlegroep, terwijl het aantal sollicitatieactiviteiten onveranderd bleef.

Structureel inzetten

Uit dit praktijkexperiment blijkt dat een eenvoudige interventie die zorgvuldig inspeelt op de belangrijkste gedragsfactoren effectief kan zijn om complex gedrag, zoals het breder zoeken naar werk, te veranderen. UWV onderzoekt daarom momenteel hoe het deze interventie structureel kan inzetten.

Interessante aanknopingspunten voor vervolgonderzoek

Gezien de positieve uitkomsten van dit onderzoek blijft UWV ook in 2019 gedragsonderzoek uitvoeren om de arbeidsmarktpositie van WW’ers met een kansarm beroep te verbeteren. Daarbij wordt onder andere onderzocht of het aanbieden van informatie via een ander kanaal dan het Werkmapbericht een nog grotere impact op het werkzoekgedrag heeft. Verder wordt bekeken hoe adviseurs van UWV in hun gesprekken met werkzoekenden meer gebruik kunnen maken van gedragsinzichten.

Meer weten over hoe een eenvoudige interventie het zoekgedrag en daarmee de werkkansen voor administratief medewerkers kan vergroten? Lees het UWV Kennisverslag.

Maandelijkse uitgave UWV Kennisverslag

UWV publiceert iedere maand een Kennisverslag van een van de kennisadviseurs van UWV. Geïnteresseerden worden via een e-mail alert direct op de hoogte gebracht van de nieuwe publicatie.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten