Compensatieregeling zwangere zelfstandigen: ruim 8.000 aanvragen binnen

geplaatst op 15 juni 2018

De compensatieregeling voor vrouwelijke zelfstandigen is populair. UWV ontving in de eerste maand na openstelling van de regeling ruim 8.000 aanvragen. De compensatie geldt voor zelfstandig ondernemers die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen. In die periode was er geen publieke zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Naar schatting 20.000 vrouwen komen voor de tegemoetkoming van 5.600 euro bruto in aanmerking. De aanvraagperiode loopt tot en met 30 september 2018.

Aanvraag indienen

De compensatie geldt voor vrouwen die in genoemde periode zijn bevallen en in het kalenderjaar van hun bevalling werkten als zelfstandige, met of zonder personeel. Zij vragen de compensatie aan met een aanvraagformulier dat via uwv.nl gedownload kan worden.

Voor het doen van de aanvraag zijn het burgerservicenummer (BSN) van moeder en kind(eren) nodig. Vrouwen die meewerkend echtgenoot of partner waren dienen daarnaast het BSN van de (toenmalige) partner te verschaffen. En aan te geven welke werkzaamheden ze verrichtten als zelfstandige tijdens het kalenderjaar dat het kind/de kinderen geboren is/zijn: zelfstandige, beroepsbeoefenaar of meewerkend echtgenote/partner.

Betaling

UWV betaalt de compensatie uit tussen 1 januari en 1 april 2019. De betaling vindt begin volgend jaar plaats omdat rechthebbenden dan op tijd hun extra inkomsten kunnen doorgeven aan de Belastingdienst. Het bedrag van de compensatie telt namelijk mee voor de (gezins-)inkomsten, bijvoorbeeld voor de huur- en zorgtoeslag.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten