Cijfers banenafspraak laten verdere groei zien

geplaatst op 30 april 2018

Tussen eind 2012 en het vierde kwartaal van 2017 hebben werkgevers 36.968 extra banen gerealiseerd in het kader van de banenafspraak: 26.196 extra banen via een regulier dienstverband en 10.772 extra banen via een uitzendcontract of detachering. Daarnaast werkten eind vorig jaar 1.184 personen op een beschutte werkplek. Dit blijkt uit de vandaag verschenen kwartaalrapportage banenafspraak en beschut werk van UWV.

Indicatieve cijfers banenafspraak

De kwartaalrapportage banenafspraak biedt slechts indicatieve cijfers. Aan het eind van het parlementaire jaar informeert SZW de Tweede Kamer via de 3-meting over de officiële stand van zaken met betrekking tot de realisatie van de banenafspraak. De 3-meting banenafspraak heeft weliswaar dezelfde peildatum als de nu gepubliceerde kwartaalrapportage (31 december 2017), maar bevat de definitieve geactualiseerde cijfers. De gegevens van alle personen in het doelgroepregister zijn dan door UWV bijgewerkt. Voor deze trendrapportage is dat (nog) niet het geval. Daarnaast worden de banen in de kwartaalrapportages via een uitzendcontract of detachering in deze kwartaalrapportage niet uitgesplitst naar overheid en markt. Bij de 3-meting gebeurt dit wel, op basis van een landelijke verdeelsleutel. De 3-meting kent een doelstelling van 33.000 extra banen: 23.000 bij de markt en 10.000 bij de overheid.

Rapportage beschut werk

Uit de rapportage beschut werk blijkt dat 1.184 mensen een baan in een beschutte werkomgeving hadden op 31 december 2017. De rapportage geeft ook inzicht in het percentage mensen dat na een positief advies beschut werk terecht kan op een beschutte werkplek: van alle mensen die tot en met 30 september 2017 een positief advies beschut werk ontvingen, had 63% drie maanden later een baan.

Achtergrond

Gemeenten, werkgevers en andere betrokkenen hebben behoefte aan inzicht in de voortgang van de banenafspraak en beschut werk op regionaal niveau. Daarom publiceert UWV op het verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Werkkamer ieder kwartaal vier rapportages:

- De regionale trendrapportage banenafspraak geeft aan hoe de omvang van de doelgroep banenafspraak zich ontwikkelt en hoeveel banen er in de definitie van de banenafspraak per arbeidsmarktregio gerealiseerd zijn. 

- De factsheet banenafspraak (pdf, 4 MB) is bedoeld als verdieping op de regionale trendrapportage banenafspraak en zoomt vooral in op (het verloop van) het aantal werkzame personen. 

- De publicatie transparantie van klantprofielen (pdf, 976 kB) geeft inzicht in de ontwikkeling van het aantal mensen behorende tot de doelgroep van de banenafspraak dat door UWV en gemeenten (anoniem) voor het voetlicht wordt gebracht. 

- De rapportage beschut werk (pdf, 102 kB) heeft als doel om arbeidsmarktregio’s te informeren over de voortgang van het aan het werk helpen van mensen die aangewezen zijn op beschut werk. Het gaat hierbij om mensen die zoveel (structurele) begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig hebben, dat niet van een reguliere werkgever mag worden verwacht dat hij deze mensen in dienst neemt.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden in een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden (pdf, 102 kB) over de regionale rapportages.


Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten