Achtmaandenverslag 2018: flink minder uitkeringen

geplaatst op 20 november 2018

De Nederlandse economie groeit solide en dat heeft gevolgen voor het aantal uitkeringen in Nederland. Het aantal nieuwe WW-uitkeringen was 17 procent lager dan in de eerste 8 maanden van 2017, 230.200. Ook het aantal lopende uitkeringen daalde flink, van 362.100 naar 278.100, een daling van 23 procent. De economische groei heeft ook een positief effect op de uitkeringslasten van UWV, die daalden van 13,3 miljard naar 13 miljard euro. De uitgekeerde WW-lasten daalden met 17 procent van 3.417 miljoen naar 2.838 miljoen euro. Dit en meer is te lezen in het UWV Achtmaandenverslag 2018.

Het aantal WW-uitkeringen is in de eerste 8 maanden van 2018 gestaag afgenomen. Van 136.000 mensen is de WW-uitkering beëindigd omdat ze werk hadden gevonden. Twee derde van de WW’ers is binnen een jaar weer aan het werk. Maar het is niet voor iedereen eenvoudig werk op eigen kracht te vinden. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen met een arbeidsbeperking, lager opgeleiden en oudere werkzoekenden. Daarnaast zien we dat er steeds meer sprake is van een mismatch op de arbeidsmarkt. Werkgevers in bepaalde sectoren hebben de grootste moeite om vacatures (bijvoorbeeld voor ICT’ers, verpleegkundigen, elektriciens) te vervullen. Aan de andere kant is er voor mensen uit andere beroepsgroepen (zoals administratieve beroepen) steeds minder werk. UWV wil hier samen met werkgevers in optrekken. Bijvoorbeeld door het bieden van omscholing.

Meer persoonlijke aandacht

Met het extra budget dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) beschikbaar heeft gesteld, kan UWV zijn re-integratiedienstverlening aan mensen met een WW- of Wajong-uitkering, en vanaf 2019 ook aan mensen met een WIA/WGA-uitkering, verder intensiveren. Ze krijgen meer dienstverlening op maat, op basis van een persoonlijk gesprek. UWV wil zoveel mogelijk Wajongers aan het werk helpen en houden en is daarom in 2018 gestart met een nieuw dienstverleningsmodel voor Wajongers. Met de 47.895 Wajongers met arbeidsvermogen die niet werken of voor wie niet een re integratietraject is ingekocht is gemiddeld 1,5 gesprek gevoerd. In de eerste 8 maanden vonden 6.000 Wajongers een baan. Een mooie prestatie, aangezien die Wajongers tot de groep behoren met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt. De 57.254 die al werken krijgen van UWV ondersteuning om ervoor te zorgen dat zij aan de slag blijven.

Minder herbeoordelingen dan beoogd

In de eerste acht maanden van 2018 heeft UWV minder sociaal-medische (her)beoordelingen verricht dan beoogd. De totale voorraad is verder toegenomen, zij het minder sterk dan in de eerste vier maanden van 2018. De achterstand is gelijk gebleven.

Er is een trendbreuk nodig. Alleen nieuwe artsen werven biedt op de korte termijn onvoldoende soelaas: onervaren artsen hebben meer tijd nodig voor complexe (her)beoordelingen dan ervaren collega’s. UWV zet alle zeilen bij om met de beschikbare capaciteit meer (her)beoordelingen te verrichten.

Intensievere aanpak fraude

Naar aanleiding van het dossier fraude door arbeidsmigranten heeft UWV samen met SZW geconstateerd dat het nodig is meer prioriteit te geven aan handhaving. Daarom werkt UWV extra maatregelen uit op het gebied van rechtmatigheid en handhaving, zoals de minister heeft toegezegd aan de Kamer. In januari licht UWV de actuele stand van zaken toe. Meer weten over de ontwikkelingen die zich voordeden van mei tot en met augustus 2018? Bekijk de actuele informatie op de verantwoordingssite van UWV.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten