Ziek uit dienst en de Wet bezava

geplaatst op 02 februari 2017

Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet bezava) ingevoerd. De wet heeft als doel het beroep op de Ziektewet en de WGA door werknemers die ziek uit dienst gaan (de ‘eindedienstverbanders’), uitzendkrachten en WW’ers te verminderen. Dit gebeurt via prikkels richting werkgevers en werknemers, waaronder de aanpassing van het Ziektewetcriterium na een jaar.

In dit kennisartikel van UWV staan de eindedienstverbanders centraal. We vergelijken het beroep op de Ziektewet en WGA voor de invoering van de Wet bezava, met het beroep na de invoering. Een deel van de ontwikkelingen die we in dit artikel beschrijven, strookt met wat de Wet bezava beoogt: het beperken van het beroep op de Ziektewet en de WGA. Zo versnelt de uitstroom uit de Ziektewet en neemt de instroom in de WGA af. Ook de toename van het aandeel werkgevers dat eigenrisicodrager is, is een in de ogen van de wetgever gewenste verschuiving.

Premieprikkel

Andere veranderingen die met de invoering van de wet verwacht werden, komen (nog) niet uit. De premieprikkel lijkt bijvoorbeeld vooralsnog niet te leiden tot een vermindering van de instroom in de Ziektewet. Bij de bedrijven met de sterkste premieprikkel (de grote bedrijven) stijgt het instroompercentage van eindedienstverbanders zelfs vanaf 2014. De veranderingen in sector en type uitzendovereenkomst binnen de uitzendbranche spelen hierbij een rol. Bij de kleine bedrijven, waar alle bedrijven binnen een sector – ongeacht het individuele beroep op de Ziektewet – dezelfde premie betalen, daalt de instroom.      

Aan het werk

Binnen de Wet bezava beoordeelt UWV eindedienstverbanders na 1 jaar op de mogelijkheden om algemeen geaccepteerde arbeid te verrichten.  Als blijkt dat de werknemer nog minimaal 65% van het oude loon kan verdienen, wordt de Ziektewet-uitkering beëindigd. Van de eindedienstverbanders bij wie de uitkering eindigt na de eerstejaars-Ziektewet-beoordeling, is een jaar later ongeveer een derde aan het werk. Ook ongeveer een derde heeft dan nog een WW-uitkering en ongeveer 10% zit nog steeds of opnieuw in de Ziektewet. Op het resterende kwart van deze zogeheten ‘35-minners Ziektewet’ hebben we geen zicht: ze kunnen een bijstandsuitkering hebben, als zelfstandige werkzaam zijn of niet uitkeringsgerechtigd zijn. We blijven deze groep volgen en zullen hierover eind 2017 rapporteren in de nieuwe versie van de UWV Monitor ontwikkelingen Ziektewet.       

Maandelijkse uitgave van UWV Kennisverslag

Als onderdeel van het UWV Kennisverslag (UKV) publiceert UWV iedere maand een artikel van een van de kennisspecialisten van UWV. Geïnteresseerden kunnen via de e-mail-alert direct op de hoogte worden gebracht van de nieuwe publicatie die staat op uwv.nl.

 

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten